Cementové lité pěny

Cementové lité pěny představují alternativu pro stavební materiály typu pěnobeton, polystyrenbeton, deskový polystyren atd. Vyrábíme čtyři druhy lité cementové pěny Poriment, které se liší podle vlastností a použití.

PORIMENT je litá cementová pěna, která se dopravuje na stavbu v tekutém stavu autodomíchávačem a představuje alternativu pro stavební materiály typu pěnobeton, polystyrenbeton, deskový polystyren atd. Jedná se o moderní lehký silikátový materiál vzniklý zatvrdnutím cementové pěny, vyráběný pomocí moderní, počítačem řízené technologie. Do některých typů je přidáván drcený polystyren za účelem lepších tepelněizolačních vlastností a snížení objemové hmotnosti. 

V místě stavby nezůstávají zbytky nespotřebovaného materiálu, protože ukládka probíhá čerpáním z autodomíchávače přes speciální dieselové čerpadlo Aeronicer® II. Díky tomu je tento postup rychlý a šetrný k již upraveným plochám (zahradám apod.) bez nároků na zdroj vody a přípojku elektrické energie. 

Výhody

  • bez přípojky vody
  • bez elektrického proudu
  • rychlost
  • jednoduchost realizace
  • hospodárnost
  • na spád 8 %

 Kompletní informace k produktu PORIMENT naleznete na webu transportbeton.cz.