Města bez smogu

V letech 2011 a 2013 uspořádala společnost Českomoravský cement dva ročníky architektonické ideové soutěže Města bez smogu. Cílem soutěže bylo navrhnout betonový objekt vhodný k umístění ve veřejném prostoru. Tím, že bude tento objekt vyrobený z cementu TioCem zajistí čištění okolního vzduchu od škodlivých oxidů dusíku.

Soutěž byla pořádána v souladu se soutěžním řádem České komory architektů a určená pro zájemce z řad studentů stavebních oborů, architektury, design a výtvarného umění.

O technologii TX Active

TioCem®

Speciální cementy TioCem a TioCem White jsou fotokatalytické cementy určené pro obecné použití podle evropské harmonizované normy EN 197-1, které obsahují technologii TX Active. 

Princip fungování technologie TX Active

TX Active je technologie založená na principu přirozeného rozkladu látek působením světla, urychleného přítomností fotokatalyzátoru. Na povrchu materiálu dochází po osvitu ke spuštění chemického rozkladu škodlivých látek a nečistot. Může se jednat jak o pevné či kapalné látky způsobující přímé znečištění povrchu, tak o plynné škodliviny z ovzduší. Za tyto vlastnosti vděčí technologie TX Active jevu zvanému fotokatalýza, který je kombinací přirozeného rozkladu některých látek působením světla (tzv. fotolýzy) a katalytického (urychlujícího) vlivu speciálních nanočástic přidaných do cementu. Materiály vyrobené z fotokatalytického cementu díky tomuto jevu získávají schopnost rozkládat škodlivé látky z ovzduší a současně do určité míry aktivně čistí vlastní povrch.

Technologie TX Active byla oceněna zlatou cenou České stavební akademie v soutěži Stavební výrobek – technologie roku 2011.

Použití: pohledové betony, fasádní panely, betonová dlažba a zboží, povrchy vozovek, střešní krytiny, protihlukové stěny, suché směsi, omítky, malty, nátěry, stříkaný sklovláknobeton, městský mobiliář

Referenční stavby: kostel Dives in Misericordia v Římě, Cité des Arts v Chambéry, bytový komplex 12 Lofts v Praze, rekonstrukce tunelu Umberto I. v Římě 

Města bez smogu 2011

Do prvního ročníku se přihlásilo 166 soutěžících, odborná porota ve složení: předseda Ing. arch. Ludvík Grym, místopředsedkyně MgA. Pavla Kačírková, Gábina Páralová, Ing. Jan Hrozek, Mgr. Ing. arch. Markéta Veselá vybrala následující návrhy jako vítězné:

1. místo a cenu 50 000 Kč získali Václav Kocián a Natalie Chalcarzová za návrh „Ekoaza“ – nový prostor a oáza s multifunkčním využitím

2. místo a cenu 20 000 Kč získali Iveta Kolláriková, Marta Bímová a Vlado Hrivňák za návrh „MONOBLOCK“. – městský mobiliář s pestrou paletou využití

3. místo a cenu 10.000 Kč získali Jan Střelec s kolegou Novosadem za návrh „TijO Choroš“ - Betonové svítící choroše s příměsí TiO2. – choroše umístitelné libovolně v městské džungli

Porota udělila také mimořádná ocenění. Dvě čestná ocenění poroty: „6cells - zelená dlažba pro město“ od Šárky Doležalové a „Kultivar“ od Barbory Mikitové a Pavla Buryšky.

Cenu GŘ Českomoravského cementu, a.s. získal Michal Šírek za „Air- Clean Bridge“.

Cenu veřejnosti „Plíce Ostravy“ Aleše Nowáka

Slavnostní vyhlášení proběhlo v dubnu 2011 v rámci brněnského Stavebního veletrhu.

Města bez smogu 2013

Odborná porota ve složení: předseda Ing. arch. Ludvík Grym, Miroslav Příkopa, Ing. arch. Markéta Veselá, Ing. arch. Pavel Jura, Ing. arch. Petra Gescheitová a Ing. arch Václav Kocián, vybrala z přihlášených 94 soutěžních návrhů následující vítěze druhého ročníku:

1. místo a výhru 50 000 Kč získal návrh „Steradián“ představující nový prvek ve veřejném osvětlení autorky Viktorie Prokopové z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

2. místo a cenu 20 000 Kč udělila porota návrhu „Anemone“ – flexibilnímu prvku veřejného prostoru, mobiliáři, doplňku městské zeleně autora Bc. Petra Strakoše z Fakulty Architektury ČVUT.

3. místo a cenu 10 000 Kč obdržel návrh multifunkční zastávky hromadné dopravy vytvořené využitím metody 3D tisku „Busstobject“ autorské dvojice Ing. Arch. Ivo Jelínek a Markéta Jáňová, 10 000 Kč

Originalitu a lehký vtip ocenila porota dvěma mimořádnými cenami návrhům „Falling cubes“ Františka Nováka a „Holubi“ Davida Šmída. Generální ředitel společnosti Českomoravský cement, a.s. Ing. Jan Hrozek předal zvláštní cenu návrhu „BikeBench“ autora Marka Šimaie.

Cenu odborného portálu TZB-info.cz obdržel Marek Hubáček za návrh „Strom života“. Další z partnerů soutěže dceřiná společnost Českomoravský beton, a.s. ocenila návrh „Časoměrná fontána“ autora Jana Brejchy.

Cenu veřejnosti, která hlasovala prostřednictvím on-line hlasování získali studenti brněnské Fakulty architektury Jakub Frolík a Micahel Kohout za návrh „5thAVE/aloe vera“ představující systém pouličního osvětlení inspirovaný.

Slavnostní vyhlášení se konalo v květnu 2013 v brněnském Domě umění:

Odborná porota

Vítězka prvního místa Viktorie Prokopová