Produkty

Společnosti Heidelberg Materials CZ, a.s. (do 31. 12. 2023 Českomoravský cement, a.s.), Českomoravský beton, a.s., a Českomoravský štěrk, a.s., patří k předním výrobcům cementu, kameniva a transportního betonu v České republice.

Doprava cementu a kameniva

Transport materiálů je zajišťován především silniční nákladní dopravou. 


Volně ložený cement 
je přepravován cisternami s kapacitou 30 t. 

Balený cement 
je převážen na paletách EUR po 1,4 t a to v baleních o velikosti 25 kg. 

Kamenivo 
je přepravováno sklopnými návěsy nebo auty s vlekem. 

 

Expedičními místy volně loženého cementu jsou cementárny a prodejní terminál v Králově Dvoře. Pytlovaný cement je expedován z cementárny v Mokré a z prodejního terminálu v Králově Dvoře. Kamenivo je pak expedováno z jednotlivých kamenolomů a pískoven. 

 

Kromě automobilové nákladní dopravy disponují některé naše provozovny také železniční vlečkou. V přepravě cementu se jedná o provozovny Radotín, Mokrá a Králův Dvůr. V případě kameniva využíváme nákladové nádraží nejbližší železniční stanice.

Při přepravě cementu a kameniva těžíme z dlouhodobých vztahů s našimi dopravci, díky kterým jsme schopni našim zákazníkům nabídnout zvýhodněné ceny za dopravu našich výrobků do místa určení. V přepravě volně loženého a baleného cementu využíváme především společnost TRANS-SERVIS, spol. s r.o., která je dceřinou společností firmy Heidelberg Materials CZ, a.s. (do 31.12.2023 Českomoravský cement, a.s.), čímž je zajištěna maximální spolehlivost a flexibilita. Je možné také zajistit např. dopravu nadměrných nákladů nebo alternativní druhy dopravy.  

cisterny Radotín