Produkty

Společnosti Heidelberg Materials CZ, a.s. (do 31. 12. 2023 Českomoravský cement, a.s.), Českomoravský beton, a.s., a Českomoravský štěrk, a.s., patří k předním výrobcům cementu, kameniva a transportního betonu v České republice.