Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Tato informace se týká spotřebitelů, kteří kupují produkty nebo služby  od společnosti Heidelberg Materials CZ, a.s., Českomoravský štěrk, a.s. a od společností ve skupině Českomoravský beton, a.s.

Je-li kupujícím či příjemcem služby spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy či smlouvy o poskytnutí služby v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).