Management skupiny Heidelberg Materials v ČR

Skupina Heidelberg Materials v České republice je tvořena společností Heidelberg Materials CZ, a.s., a jejími dceřinnými společnostmi Českomoravský štěrk, a.s.Českomoravský beton, a.s.TRANS-SERVIS,spol. s r.o., a Heidelberg Materials Digital Hub Brno, s.r.o. Skupina je s více než 1 300 zaměstnanci a 100 provozovnami jedním z největších výrobců a dodavatelů stavebních materiálů v České republice.

Členové managementu skupiny Heidelberg Materials v ČR

Karel Chuděj

Generální ředitel Heidelberg Materials CZ, a.s.

Petr Ondruch

Finanční ředitel

Jaromír Urbánek

Technický ředitel

Zdeněk Gärtner

Generální ředitel Českomoravský beton, a.s.

Marián Miškovič

Vedoucí centrálního nákupu

Pavel Těhník

Ředitel prodeje cementu a kameniva

Pavla Stavinohová

Vedoucí právního útvaru

Ivo Kundrát

Ředitel lidských zdrojů

Robert Zelníček

Generální ředitel Českomoravský štěrk, a.s.

Václav Přibilík

Ředitel pro business development a udržitelnost