O nás

Skupina Heidelberg Materials v České republice tvořená společnostmi Heidelberg Materials CZ, a.s. (do 31.12.2023 Českomoravský cement, a.s.), Českomoravský štěrk, a.s., a Českomoravský beton, a.s., je s více než 1 300 zaměstnanci a 100 provozovnami jedním z největších výrobců a dodavatelů stavebních materiálů v ČR.

Díky naší dlouholeté tradici a znalosti českého prostředí spolu s technologickým a ekonomickým zázemím naší mateřské společnosti Heidelberg Materials jsme již desítky let nedílnou součástí českého stavebního trhu.

Mnoho přínosných a často výjimečných staveb v České republice je postaveno z našich materiálů. Ať již se jedná o rozsáhlé infrastrukturní projekty, logistické parky, obytné domy či jen základy rodinného domu, jsme vždy spolehlivým, zodpovědným a stabilním partnerem. Vedle výroby našich hlavních produktů – cementu, kameniva a transportního betonu poskytujeme prvotřídní poradenství ve svém oboru stejně jako kvalitní služby související s dodávkami našich materiálů.

Podnikáme v oboru, který je značně náročný na spotřebu surovin a energií. Proto stavíme náš dlouhodobý úspěch na principech udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti. Používáme moderní technologie pro zmírnění vlivu naší činnosti. Vyvíjíme nové produkty pro šetrnější stavění. Využíváme alternativní paliva v maximální možné míře. Místa těžby postupně navracíme přírodě formou rekultivací a přírodě blízké obnovy. V úzké spolupráci s předními vědci a občanskými sdruženími na ochranu přírody usilujeme o to, aby stanoviště vzniklá naší těžbou představovala pro přírodu přínos a zvyšovala biodiverzitu svého okolí.