Informace ohledně zveřejňování důvěrných informací

V současné době nejsou známy žádné důvěrné informace v záležitosti velkoobchodního trhu s elektřinou. V případě, že by tyto důvěrné informace vznikly, budou zveřejněny na tomto místě.