Jsme partnerem České společnosti ornitologické

Udržitelný rozvoj

Součástí firemní strategie skupiny Heidelberg Materials je udržitelný rozvoj. Zavazujeme se tak vytvářet bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro své zaměstnance a usilujeme o ne­ustálý rozvoj v oblasti ochrany životního prostředí. Snažíme se chovat ekologicky a sociálně zodpovědně a cítíme povinnost minimalizovat dopady našich obchodních aktivit na životní prostředí a společnost. Uplatňujeme své odborné znalosti tak, aby byly přínosné pro okolní společnost a zároveň vytvářely obchodní příležitosti pro naši firmu. Při praktickém naplňování zásad udržitelného rozvoje se řídíme dlouhodobým programem, který vychází z cílů skupiny Heidelberg Materials Group do roku 2030 a definuje je program „Heidelberg Materials Sustainability Ambitions 2030“.

Skupina Heidelberg Materials v České republice vydala koncem roku 2011 první vlastní souhrnnou Zprávu o udržitelném rozvoji za společnosti Heidelberg Materials CZ, a.s. (do  31. 12. 2023 Českomoravský cement), Českomoravský štěrk a Českomoravský beton, ve které otevřeným a přehledným způsobem prezentuje vnímání a naplňovaní vize udržitelného rozvoje.

V roce 2011 vyhlásila skupina Heidelberg Materials mezinárodní vědecko-vzdělávací soutěž Quarry Life Award,  jejímž cílem je posílit povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor a přispět tak k další ochraně a podpoře zdejší biodiverzity. Soutěž je důkazem o tom, že se společnost tématem udržitelného rozvoje aktivně zabývá a spolupracuje se svým okolím.