Společnost Heidelberg Materials CZ, a.s. (do 31. 12. 2023 Českomoravský cement, a.s.), nabízí svým zákazníkům vysoce kvalitní cement, který je možné použít ve všech oblastech stavebnictví. Kromě stavebnictví své využití nalezne také v umění a obdobné tvořivé činnosti. 

Nabídka společnosti Heidelberg Materials CZ, a.s. je velmi rozmanitá a uspokojí potřeby velké většiny zákazníků. Společnost nabízí volně ložený cement a cement balený, který lze zakoupit na paletách ve dvouvrstvých pytlích.

V nabídce prodeje cementu můžete nalézt hlavní druhy cementů CEM I, CEM II, CEM III:

  • portlandský cement
  • portlandský směsný cement
  • portlandský struskový cement
  • vysokopecní cement
  • bílý cement

Výroba je soustředěna ve dvou závodech – v Praze-Radotíně a v Mokré-Horákově nedaleko Brna. 

Doplňkové služby

K produktům společnost rovněž poskytuje nadstandartní odborné technické poradenství. V případě potřeby Českomoravský cement, a.s., pomůže s výběrem nejvhodnějšího produktu a podá všechny potřebné informace o výrobku.

Mezi další služby zákazníkům patří také logistický servis společnosti. Doprava je zajišťována autocisternami, železničními vozy nebo nákladními auty z expedičních míst – Radotín, Mokrá, Králův Dvůr.

Stavby, na kterých jsme se podíleli

Cement společnosti Českomoravský cement byl použit  v mnoha významných stavbách rezidenčních, komerčních a dopravní infrastruktuře. Za zmínku stojí určitě moderní stavba Divadla J. K. Tyla v Plzni, a nová přistávací dráha Letiště Václava Havla ze silničního cementu. Více informací o těchto a dalších referenčních stavbách naleznete zde.