Společnost Heidelberg Materials CZ, a.s. (do 31. 12. 2023 Českomoravský cement, a.s.), nabízí svým zákazníkům vysoce kvalitní cement, který je možné použít ve všech oblastech stavebnictví. Kromě stavebnictví své využití nalezne také v umění a obdobné tvořivé činnosti. 

Nabídka společnosti Heidelberg Materials CZ, a.s. je velmi rozmanitá a uspokojí potřeby velké většiny zákazníků. Společnost nabízí volně ložený cement a cement balený, který lze zakoupit na vratných paletách ve dvouvrstvých pytlích s fólií.

Nabídka cementů

V nabídce prodeje cementu můžete nalézt hlavní druhy cementů CEM I, CEM II, CEM III:

- portlandský cement
- portlandský směsný cement
- portlandský struskový cement
- portlandský cement s vápencem
- vysokopecní cement
- bílý cement

Výroba je soustředěna ve dvou závodech:
v závodu Radotín
v závodu Mokrá

Podívejte se, jak se u nás vyrábí portlandský cement.

cement mlýnice

Doplňkové služby

K produktům společnost rovněž poskytuje nadstandardní odborné technické poradenství. V případě potřeby vám pomůžeme s výběrem nejvhodnějšího produktu a podáme všechny potřebné informace o výrobku.

Mezi další služby zákazníkům patří také logistický servis společnosti. Doprava je zajišťována autocisternami, železničními vozy nebo nákladními auty z expedičních míst – Radotín, Mokrá, Králův Dvůr.

Stavby, na kterých jsme se podíleli

Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

Letiště Václava Havla.

Technická knihovna Praha.

Národní technická knihovna.

Národní technická knihovna .

Vila vnitřní krajina int.

Hotel Fabrika - interier.

Hotel Fabrika - interier.

Hotel Fabrika - exterier.

Cement společnosti Heidelberg Materials CZ byl použit v mnoha významných stavbách rezidenčních, komerčních a dopravní infrastruktuře. Za zmínku stojí určitě moderní stavba Divadla J. K. Tyla v Plzni, a nová přistávací dráha Letiště Václava Havla ze silničního cementu. Více informací o těchto a dalších referenčních stavbách naleznete zde.