Společnost Českomoravský beton, a.s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton a služby s tím spojené na území České republiky. 

Profil společnosti

Skupina Českomoravský beton provozuje v ČR přes 80 nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Skupina patří k největším výrobcům transportbetonu na českém trhu. Svými dodávkami se podílela na velkých stavbách dopravní infrastruktury, průmyslových, komerčních a bytových komplexů, ale i na stavbách rodinných domů a drobných rekonstrukcích.

Výrobu transportbetonu doplňuje výroba litých podlahových směsí, zdicích a omítkových malt, dále skupina poskytuje služby zahrnující dopravu a čerpání betonových směsí a zkušebnictví a poradenství v oblasti technologie betonu. 

 

Historie

Vznik skupiny Českomoravský beton spadá do počátku devadesátých let minulého století.

Rok 1991
V tomto roce byla založena první společnost na výrobu transportbetonu, a to TBG-Chomutov-Transportbeton spol. s r.o., provozující betonárny ve Vejprtech a v Chomutově. Na jejím vzniku se podílela společnost Vulkan Leimen - jedna z dceřiných společností koncernu Heidelberg Materials.

Rok 1993
Úspěšný provoz betonáren vedl k založení holdingové společnosti Vulkan Bohemia s.r.o. s cílem vytvořit na území ČR síť moderních betonáren. Byla tak zahájena expanze na českém, moravském i slovenském trhu stavebních hmot pod obchodní značkou TBG.

Rok 2000
Došlo ke změně obchodního jména holdingu na TBG BOHEMIA s.r.o. z důvodu jasné identifikace spojení s jednotlivými dceřinými společnosti TBG.

Rok 2003
V tomto roce proběhla změna právní formy holdingové společnosti na akciovou společnost TBG BOHEMIA a.s. S cílem zdůraznit spojení s nadnárodní skupinou Heidelberg Materials došlo rovněž v roce 2003 ke změně obchodní značky i obchodního názvu holdingové společnosti na Českomoravský beton, a.s. s účinností od května 2003. Změna názvu proběhla pouze u holdingu, dceřiné společnosti si zachovaly své původní názvy.

Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti vystupují pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.

 

Údaje o společnosti

Obchodní firma: Českomoravský beton, a.s.
Sídlo: Beroun 660, 266 01, Beroun
IČO: 49551272
DIČ: CZ49551272
Právní forma: akciová společnost
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7924.
Akcionář: Heidelberg Materials CZ, a.s. (100 %)

Společnost Českomoravský beton, a.s., IČO 495 51 272, se sídlem Beroun 660, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7924 („Společnost“), jejímž jediným akcionářem je společnost Heidelberg Materials CZ, a.s., IČO 262 09 578, se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá – Horákov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5528, je členem koncernu Heidelberg Materials, ve kterém je řídící osobou (tedy i ve vztahu ke Společnosti) společnost Heidelberg Materials AG, se sídlem Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Mannheimu pod reg. číslem HRB 330082. Členy uvedeného koncernu jsou další společnosti, na území České republiky mimo jiné i již výše uvedená společnost Heidelberg Materials CZ, a.s., dále společnosti Českomoravský štěrk, a.s., IČO 255 02 247 se sídlem Mokrá 359, PSČ 664 04, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2389, TRANS-SERVIS,spol. s r.o., IČO 46353097, se sídlem Králův Dvůr čp. 253, okres Beroun, PSČ 26701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12356 a Global IT Center, s.r.o., IČO 06025811, se sídlem Škrobárenská 511/3, Trnitá, 617 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99611.

Orgány společnosti:

Představenstvo

Ing. Zdeněk Gärtner člen představenstva   

 

Dozorčí rada

Ing. Petr Ondruch

předseda
Ing. Jan Kupeček člen
Bc. Josef Roubík člen

 

Českomoravský beton, a.s.
Beroun 660
266 01 Beroun
T +420 311 644 005
czbeton@heidelbergmaterials.com 

Provozy

Pro více info klikni na vyznačený bod v mapě

Ke stažení