Soutěž Quarry Life Award

 

Quarry Life Award je mezinárodní soutěž na podporu biodiverzity v lomech a pískovnách. Těžební místa nabízí mimořádně variabilní prostředí a stanoviště pro výjimečnou flóru a faunu. A právě soutěž Quarry Life Award dává možnost navázání spolupráce mezi těžaři a zájemci z řad odborníků i laiků, kterým umožní poznávat tato atraktivní místa a navrhnout v rámci svých soutěžních projektů vlastní opatření, jak je dále rozvíjet. Cílem soutěže je navrhnout projekty, které povedou k ochraně, posílení a zvýšení povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor.

Quarry Life Award 2018: Vítězové 4. ročníku národního kola

Dne 15. května 2017 vyhlásila skupina Heidelberg Materials již 4. ročník soutěže. Soutěž probíhala v 25 zemích na pěti kontinentech. Česká republika, která se do soutěže zapojuila již počtvrté, patří díky celkovému vítězi prvního ročníku, vítězi jedné z vypsaných kategorií v ročníku následujícím a dvěmi nominacemi na vítěze v roce 2016 k nejúspěšnějším zemím. Studenti, vědci, neziskové organizace a další zájemci mohli zaregistrovat svůj návrh projektu do 20. listopadu 2017 na webové stránky www.quarrylifeaward.cz.

Pořadateli soutěže v České republice jsou společnosti Českomoravský cement, a.s., a Českomoravský štěrk, a.s. Pro více informací o soutěži můžete kontaktovat český koordinační tým. Pravidla soutěže a aktuální informace naleznete na www.quarrylifeaward.cz nebo na e-mailu quarrylifeaward.cz@heidelbergcement.com.

Těchto šest projektů postoupilo do realizační fáze českého kola 4. ročníku:

Projekty výzkumné:
Projekty veřejné komunitní:

Soutěžilo se v lomech v Hrabůvce, Pohledu a Mokré a na štěrkopískovnách Planá nad Lužnicí a Bytča (SR). Realizační fáze, kdy soutěžící mohli pracovat na vybraných soutěžních lokalitách, bylo zahájena 1. ledna a trvala do 20. září 2018. Výběr projektů proběhl na základě posouzení inovativnosti, proveditelnosti, přidané hodnoty, zapojení veřejnosti a výchovných hledisek.

Ve 4. ročníku byly vyhlášeny soutěžní kategorie rozdělené do dvou skupin:

Výzkumné projekty:
 • Péče o biodiverzitu
 • Výzkum druhů a jejich stanovišť
 • Za hranicemi lomu

Projekty, které zvýší povědomí o ekologii těžebních lokalit a/nebo povedou ke zvýšení biodiverzity, zlepšení stavu krajiny nebo hospodaření s vodou, jsou určeny zejména pro studenty univerzit, akademiky, vědce, odborné pracovníky a neziskové organizace.

Veřejné komunitní projekty:
 • Biodiverzita a vzdělávání
 • Propojení lomů a místní komunity
 • Studentský projekt (pro studenty základních a středních škol)

Projekty, které pomohou lépe propojit těžební místa a aktivity těžebních společností s místní komunitou a zvýšit povědomí širší veřejnosti o biodiverzitě na těchto místech, jsou vhodné pro jednotlivce nebo školy, neziskové a ekologické organizace, ať už s vědeckým zázemím nebo bez něj, ale se zájmem o přírodu.

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se v Otevřené zahradě Nadace Partnerství v Brně uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů národního kola. Vítězné projekty byly oceněny trofejemi, diplomy a šeky v hodnotě 2 500 a 5 000 eur. Celkem byly uděleny ceny za 17 500 eur.

Vítězové kategorie Výzkumné projekty 

1. místo: Jak geodiversita ovlivňuje méně známé skupiny bezobratlých a ekosystémy pískoven (J. Vácha, Š. Zeman)
2. místo: Sezónní aktivita včelstev ve vztahu k biodiverzitě lomů (L. Tichý, P. Dundek, L. Růžičková, S. Švédová)
3. místo: Kamenolom Hrabůvka: potenciál pro refugium vzácných druhů (J. Růžičková, L. Harmáčková, M. Hykel, O. Popelka, V. Taraška)

Vítězové kategorie Veřejné komunitní projekty

1. místo: Biodiverzita a člověk: propojení antropologických a ekologických souvislostí ve štěrkopískovně Bytča (K. Zahradníčková, R. Krylová, A. Pelikánová, V. Jurek, J. Lojda)
2. místo: Hoď krátký pohled na kamenolom Pohled (kolektiv studentů gymnázia Chotěboř pod vedením Evy Jirsové)
2. místo: Cementíkovo putování (M. Elisová, P. Zelinková)

Vítěz veřejného hlasování

Projekt Cementíkovo putování (M. Elisová, P. Zelinková)

Mezinárodní vyhlášení soutěže: Další vítězství pro ČR

Všechny vybrané projekty současně soutěžily na národní i mezinárodní úrovni. V mezinárodní soutěži byly uděleny ceny 10 000 eur vítěznému projektu v každé kategorii. Celkovému vítězi soutěže byla za nejlepší projekt udělena hlavní cena ve výši 30 000 eur.

Mezinárodní vyhlášení se uskutečnilo ve středu 5. 12. v Bruselu a hlavní cenu si odnesl český tým za projekt Sezónní aktivita včelstev ve vztahu k biodiverzitě lomů. Členové týmu Lubomír Tichý, Peter Dundek, Lucie Růžičková a Stanislava Švédová jsou z neziskové organizace ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, která kromě mnoha jiných aktivit provozuje také oblíbené brněnské Lamacentrum Hády

Ze 4 ročníků je to již podruhé, co si hlavní cenu odnáší český tým. Kromě trofeje s vážkou si tým z Bruselu odváží také šek na 30 000 eur. Nominován na vítěze kategorie Studentský projekt byl také projekt našich mladých výzkumníků Šimona Zemana a Jakuba Váchy, kteří se v národním kole umístili na 1. místě.

Více informací o soutěži:

Plakát QLA 2018

PDF, 8.66 MB

Odkazy

Archiv výsledků soutěže

V České republice organizují soutěž ve svých provozovnách společnosti Českomoravský cement a Českomoravský štěrk. Po přihlášení do soutěže vybrala porota složená z předních českých odborníků pět až šest nejlepších projektů, které měli možnost uskutečnit své nápady v našich lomech a pískovnách. Seznamte se s postupujícími projekty čtyř ročníků soutěže. 

4. ročník soutěže 2017/2018

Národní kolo:

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se v Otevřené zahradě Nadace Partnerství v Brně uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů. Vítězné projekty byly oceněny trofejemi, diplomy a šeky v hodnotě 2 500 a 5 000 eur. Celkem byly uděleny ceny za 17 500 eur.

Vítězové kategorie Výzkumné projekty 

1. místo: Jak geodiversita ovlivňuje méně známé skupiny bezobratlých a ekosystémy pískoven (J. Vácha, Š. Zeman)
2. místo: Sezónní aktivita včelstev ve vztahu k biodiverzitě lomů (L. Tichý, P. Dundek, L. Růžičková, S. Švédová)
3. místo: Kamenolom Hrabůvka: potenciál pro refugium vzácných druhů (J. Růžičková, L. Harmáčková, M. Hykel, O. Popelka, V. Taraška)

Vítězové kategorie Veřejné komunitní projekty

1. místo: Biodiverzita a člověk: propojení antropologických a ekologických souvislostí ve štěrkopískovně Bytča (K. Zahradníčková, R. Krylová, A. Pelikánová, V. Jurek, J. Lojda)
2. místo: Hoď krátký pohled na kamenolom Pohled (kolektiv studentů gymnázia Chotěboř pod vedením Evy Jirsové)
2. místo: Cementíkovo putování (M. Elisová, P. Zelinková)

Vítěz veřejného hlasování

Projekt Cementíkovo putování (M. Elisová, P. Zelinková)Vítězové mezinárodního kola soutěže:

Mezinárodní kolo:

Dne 5. 12. 2018 se v Belgii uskutečnilo mezinárodní vyhlášení 4. ročníku soutěže. Projekty soutěžily v šesti kategoriích a porotou nejlépe hodnocený projekt získal hlavní cenu. Tu si podruhé od počátku soutěže v prostředí obtížné konkurence ostatních zahraničních projektů odnesl čtyřčlenný český tým z Brna, který byl oceněn za výzkumný projekt Sezónní aktivita včelstev ve vztahu k biodiverzitě lomů. Tento tým si kromě trofeje s vážkou odvezl z Bruselu také šek na 30 000 eur. Vítězové jednotlivých kategorií získali šeky na 10 000 eur.

Členové vítězného týmu Lubomír Tichý, Peter Dundek, Lucie Růžičková a Stanislava Švédová jsou členy neziskové organizace ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, která kromě mnoha jiných aktivit provozuje také oblíbené brněnské Lamacentrum Hády. Hlavní zkoumanou lokalitou výzkumného projektu byl aktivní vápencový lom Mokrá. Referenčními lokalitami byly kulturní krajina u obce Lažánky ležící západně od Veverské Bítýšky a už 20 let neaktivní a již zrekultivovaný vápencový lom Hády.

Další český projekt, jehož název je Jak geodiversita ovlivňuje méně známé skupiny bezobratlých a ekosystémy pískoven, byl nominován mezi tři nejlepší v kategorii Studentský projekt. Projekt uskutečnili mladí nadšení výzkumníci Šimon Zeman a Jakub Vácha.

Výzkumné projekty 

Kategorie Péče o biodiverzitu: projekt Ruling the Roost (Kanada)
Kategorie Výzkum druhů a stanovišť: projekt From time to time, from quarry to nature (Itálie)
Kategorie Za hranicemi lomů: projekt Secondary channel restoration (Francie)

Veřejné komunitní projekty

Kategorie Biodiverzita a vzdělávání: projekt Communicating Boxes (Španělsko)
Kategorie Propojení lomů a místní komunity: projekt The Tice’s Meadow Biodiversity Trail (Velká Británie)
Kategorie Studentský projekt: projekt A brand new approach to plantation in Bozalan Clay (Turecko)

Hlavní cena

Projekt Seasonal activity of honeybee colonies in relation to the biodiversity of quarries (Česká republika)

 

3. ročník soutěže 2015/2016

V roce 2015 se do soutěže přihlásilo deset týmů, z nichž pět získalo možnost od března do září realizovat své projekty v lomech Opatovice a Mokrá a na štěrkopískovně Hulín. Porotci soutěže, prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (Jihočeská univerzita, AVČR), Mgr. Zdeněk Vermouzek (Česká společnost ornitologická), a Ing. Karel Lorek (Českomoravský štěrk, a.s.) se shodli na vysoké kvalitě závěrečných zpráv všech pěti soutěžních týmů a velice si cenili také vysokého nasazení, se kterým do soutěže všechny týmy šly. Soutěžící zase ocenili možnost dostat se do míst veřejnosti běžně nedostupných a tedy méně probádaných. 

Ve třetím ročníku soutěže bylo možné přihlásit projekt do jedné z následujících kategorií:

 • Výzkum druhů a jejich stanovišť
 • Péče o biodiverzitu
 • Vzdělávání a zvyšování povědomí
 • Za hranicemi lomů (nová kategorie)
 • Školní studentský projekt

V každé zemi bylo pro realizaci v terénu vybráno pět nejlepších návrhů projektů. Výběr proběhl na základě posouzení inovativnosti, proveditelnosti, přidané hodnoty, zapojení veřejnosti a výchovných hledisek. Od dubna do září 2016  všechny vybrané projekty současně soutěžily na národní i mezinárodní úrovni a byly jednotlivě posuzovány jak národní, tak mezinárodní porotou. Vítězné návrhy byly 4. listopadu 2016 oceněny národními cenami 1 500, 3 0005 000 eur. V mezinárodní soutěži byly 8. prosince 2016 uděleny ceny 10 000 eur vítěznému projektu v každé kategorii. Celkovému vítězi soutěže byla za nejlepší projekt udělena hlavní cena ve výši 30 000 eur. Vyhlášení mezinárodních vítězů se konalo v Bruselu.

Vítězové 3. ročníku:

 

2. ročník soutěže 2013/2014

Do ročníku vyhlášeného v září 2013 se v České republice přihlásilo dvanáct soutěžních týmů. Odborná porota z nich vybrala pět nejlepších, jejichž autoři dostali možnost svůj projekt rozpracovat a také finanční příspěvek. Po odevzdání závěrečné zprávy v září 2014 vyhlásila porota tyto vítěze. Po rozkliknuti odkazu se dostanete přímo na stránku projektu. I v tomto ročníku byla Česká republika velmi úspěšná, neboť se jeden z našich týmů stal vítězem jedné z kategorií.

 

1. ročník soutěže 2011/2012

V prvním ročníku jsme obdrželi dvacet pět přihlášek, z nichž postoupilo následujících pět projektů. Český vítěz se stal také mezinárodním vítězem prvního soutěže a díky skvělé spolupráci všech zúčastněných se podařilo jeho projekt z velké části realizovat.

Videogalerie
Třetí ročník soutěže v ČR
Mezinárodní vyhlášení 2. ročníku soutěže v roce 2014 v Praze
Realizace vítězného projektu 1. ročníku s názvem CEP II - Pískovna pro biodiverzitu

Další videa naleznete na našem kanálu Youtube.

Ke stažení

Soutěž Quarry Life Award.

Soutěž Quarry Life Award 2.

Soutěž Quarry Life Award 3.

Soutěž Quarry Life Award 4.

Soutěž Quarry Life Award 5.

Soutěž Quarry Life Award 6.

Soutěž Quarry Life Award 8.

Soutěž Quarry Life Award 9.

Soutěž Quarry Life Award 10.

Soutěž Quarry Life Award 11.

Soutěž Quarry Life Award 12.

Soutěž Quarry Life Award 13.

Soutěž Quarry Life Award 14.

Soutěž Quarry Life Award 15.

Soutěž Quarry Life Award 16.

Soutěž Quarry Life Award 17.

Soutěž Quarry Life Award 18.

Soutěž Quarry Life Award 19.

Soutěž Quarry Life Award 20.

Soutěž Quarry Life Award 21.

Soutěž Quarry Life Award 22.

Soutěž Quarry Life Award 23.

Soutěž Quarry Life Award 24.

Soutěž Quarry Life Award 25.

Soutěž Quarry Life Award 26.

Soutěž Quarry Life Award 27.

Soutěž Quarry Life Award 28.

Soutěž Quarry Life Award 30.

Soutěž Quarry Life Award 29.

Soutěž Quarry Life Award 31.

Soutěž Quarry Life Award 32.

Soutěž Quarry Life Award 33.

Soutěž Quarry Life Award 34.

Soutěž Quarry Life Award 35.

Soutěž Quarry Life Award 36.

Soutěž Quarry Life Award 37.

Soutěž Quarry Life Award 38.