Společnost Českomoravský štěrk, a.s., vyrábí široké spektrum frakcí kameniva, štěrku a písku použitelného ve všech oblastech stavebního průmyslu. Nabídka kameniva je velmi rozmanitá a flexibilní. Díky pokročilým výrobním technologiím vyvíjí společnost Českomoravský štěrk frakce určené přímo pro potřeby konkrétního zákazníka nebo stavby.

Široký sortiment štěrku, písku a drtí pokrývá potřeby zákazníků z oblasti stavby silnic, železnic, dálnic a dalších stavebních prací. Kamenivo nalezne své využití také v oblasti zemědělství.

 

Nabízené produkty

V nabídce společnosti Českomoravský štěrk můžete nalézt:

- drobné kamenivo (písek) frakce 0/4,
- hrubé kamenivo frakce 4/8, 8/11, 8/16, 11/22, 16/22, 32/63
- prané kamenivo frakce 0/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/22
- přírodní drcené kamenivo (štěrk) frakce 32/63 BI
- štěrkodrť (štěrkopísek) frakce 0/32 KV.

Drcené kamenivo vzniklé drcením větších kusů hornin má široké spektrum využití v silniční a železniční výstavbě. Toto kamenivo je vhodné do betonu, živičných směsí, do podsypů, zásypů, nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy. 

Lomový kámen je velmi oblíbený k dekoračním účelům, zejména na zahradě. Používá se také ke zpevnění břehů říčních koryt. 

Těžené kamenivo se používá při výrobě betonu, malt a omítek.

V nabídce také máme mechanicky zpevněné kamenivo, které se užívá jako podkladní vrstva vozovek, parkovacích ploch, cyklostezek, hřišť apod.

Všechny naše výrobky odpovídají požadavkům harmonizovaných evropských norem EN 12620, 13043, 13139, 13242 a 13450, které definují požadavky na kamenivo z hlediska jeho použitelnosti ve stavebnictví. 

Provozovny

Českomoravský štěrk, a. s., provozuje rozsáhlou síť kamenolomů, pískoven a štěrkoven, jak s mokrým, tak se suchým způsobem těžby. Tyto provozovny jsou umístěny po celé České republice. Kamenolomy můžeme najít poblíž velkých českých měst, jako je Praha, Brno, Olomouc a Ostrava. Díky rozsáhlé síti provozoven je společnost schopna dodávat kamenivo, štěrk a písek do všech koutů republiky.

Nabízené služby

K výše nabízeným produktům nabízí Českomoravský štěrk logistické služby. Štěrk a kamenivo je dopravováno nejčastěji silniční dopravou, ve vybraných případech lze také využít železniční dopravu.

Využít lze rovněž služby konsignačních skladů, kdy společnost zdarma zabezpečí kompletní logistiku skládek.

kamenivo