Jsme zakládajícím členem České rady pro šetrné budovy

Zpráva o udržitelném rozvoji

Skupina Heidelberg Materials v těchto dnech publikovala druhé vydání Zprávy o udržitelném rozvoji za roky 2011 – 2014. Oblast udržitelného rozvoje je nedílnou součástí dlouhodobé strategie skupiny Heidelberg Materials ve světě a v České republice. Pro tuto oblast má skupina definovány dlouhodobé cíle udržitelného rozvoje - Sustainability Ambition 2020. Co všechno pro splnění těchto cílů děláme a jaké jsou výsledky našeho úsilí, je přehledně prezentováno v této publikaci, jejíž nedílnou součástí je i hodnocení ekonomického vývoje naší společnosti za uplynulé čtyři roky. Zpráva je zpracována na základě metodiky GRI a představuje ucelený zdroj kvalitních informací o skupině Heidelberg Materials v České republice za výše uvedené období. 

První vlastní souhrnnou Zprávu o udržitelném rozvoji za společnosti Českomoravský cement, a.s., Českomoravský štěrk, a.s. a Českomoravský beton, a.s. vydala skupina Heidelberg Materials v České republice koncem roku 2011. Ve zprávě jsou obsaženy souhrnné informace za roky 2008 – 2010.

Zprávu o udržitelném rozvoji skupiny HM ve světě vydává společnost Heidelberg Materials každé dva roky. K dispozici ke stažení je Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny HM ve světě z roku 2014 a 2012.