Čerstvé malty

Čerstvá maltová směs MALMIX dle ČSN EN 998-2 se uplatňuje především jako plnohodnotná alternativa suchých maltových směsí, která je určená přímo ke zpracování na stavbě - ke zdění (např. cihel, cihelných bloků, plynosilikátových tvárnic). 

Výhodou čerstvých maltových směsí je dlouhá zpracovatelnost, po nanesení tuhnou jako běžné malty. Maltové směsi jsou vyrobeny v maltárně a na stavbu jsou přivezeny. Velkou výhodou čerstvých maltových směsí MALMIX je, že na stavbě není potřeba pro výrobu malty a její zpracování přípojka vody a elektrické energie. Čerstvé maltové směsi tak představují moderní a efektivní způsob, jak urychlit proces zdění i omítání a ušetřit náklady za práci i energie. 

Výhody

  • bez přípojky vody
  • bez elektrického proudu
  • rychlost
  • jednoduchost realizace
  • hospodárnost

Kompletní informace k produktu MALMIX naleznete na webu transportbeton.cz.