Směsi pro stavbu vozovek

Pro výstavbu dopravní infrastruktury vyrábíme silniční betony (cementobetonové kryty CB), směsi stmelené cementem (CBGM) a mezerovitý beton (MCB).

Silniční betony CB I, CB II, CB III

Silniční betony (cementobetonové kryty) jsou členěny dle normy ČSN EN 13 877-1 na CB I, CB II, CB III. Cementobetonové kryty (CB) jsou pokládané v jedné nebo ve dvou vrstvách (spodní konstrukční a vrchní obrusná). U silničních betonů je důležitá odolnost betonu proti působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek v zimě. Návrh, výroba a doprava se provádí shodně s výrobou prostých betonů, hutnění směsí probíhá strojově pomocí finišerů.

Kompletní informace k produktu silniční betony naleznete na webu transportbeton.cz.

Směsi stmelené cementem (CBGM)

Směs stabilizovaná cementem (CBGM) je směs kameniva s určeným oborem zrnitosti, cementu a vody. Tato směs se nejčastěji používá jako podkladní vrstva liniových staveb, chodníků nebo odstavních ploch. Směs je vyráběná v zavlhlé konzistenci a dovážená sklápěcími vozy, hutnění probíhá válcováním. Směs stabilizovaná cementem patří podle platné normy ČSN EN 14227-1 do skupiny směsi stmelené hydraulickými pojivy (cementem). 

Kompletní informace k produktu naleznete na webu transportbeton.cz.

Mezerovitý beton (MCB)

Mezerovitý beton (MCB) je stejnozrnný beton s definovanou mezerovitostí. V betonu je vyrobena kostra z frakcí hrubého kameniva. Mezerovitý beton se využívá k vytvoření podkladní vrstvy vozovky s celoplošním drenážním účinkem. Vrstvy ze směsí se pojí hydraulickým pojivem dle ČSN 73 6124-2.

Kompletní informace k produktu naleznete na webu transportbeton.cz.