Základním produktem betonáren je transportbeton vyráběný v širokém spektru pevnostních tříd a druhů. Základní vstupní materiály pro výrobu betonu jsou cement, hrubé a drobné kamenivo, voda, přísady a příměsi. Při vlastní výrobě se používají různé druhy těchto materiálů, jejichž kombinace definují výsledné vlastnosti jednotlivých typů betonů.

Čerstvé betony se rozdělují na:

  • betony podle normy ČSN EN 206: např. C 8/10 – C 45/55 
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5 - B45, vodostavební betony 
  • samozhutnitelné betony podle normy ČSN EN 206: např. C35/45 
  • vysokopevnostní betony podle normy ČSN EN 206: např. C 60/75

Kompletní informace k produktu naleznete na webu transportbeton.cz.