V souladu s politikou společnosti Heidelberg Materials Česká republika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je bezpečnost práce našich zaměstnanců, tak i externích osob (dodavatelé, zákazníci a návštěvníci), naší prioritou.

V rámci zlepšení kultury bezpečnosti práce jsme úspěšně zavedli a certifikovali systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN ISO 45001 ve všech našich provozních linií v České republice.

Skupina Heidelberg Materials Česká republika striktně trvá na dodržování všech zákonných požadavků a dalších interních pravidel stanovených na jednotlivých provozech. Nejčastější příčinou úrazů nejen v naší společnosti, ale v celém oboru je nepozornost, nebo nesprávné pracovní postupy či chování. Soustřeďujeme se proto na zvyšování povědomí našich zaměstnanců o rizicích na jednotlivých pracovištích a tam, kde je to technicky možné, na odstraňování takových rizik. 

Za účelem prevence a dodržování nastavených standardů v oblasti problematiky BOZP vytvořila skupina Heidelberg Materials Česká republika následující videa:

 

Základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

Prevence rizik

 

Zajištění strojů a zařízení LOTOTO

 

Ochranné kryty strojů a technických zařízení

 

Vstup a práce v uzavřených prostorech

 

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

 

Bezpečnost řízení motorových vozidel