Balený cement CEM I 42,5 R

Jedinou hlavní složkou portlandského cementu je portlandský slínek, což z něj činí stavební materiál vhodný pro ty nejnáročnější projekty. 

Charakteristické vlastnosti:

  • Cement velmi vysoké kvality pro náročné aplikace.
  • Rychlý nárůst pevnosti.
  • Rychlý a vysoký vývin hydratačního tepla.
  • Stálost fyzikálních a chemických vlastností.

Parametry:

  • Pevnost v tlaku po 2 dnech 28 MPa až 32 MPa.
  • Pevnost v tlaku po 28 dnech 57 MPa až 62 MPa.

Podrobné informace o parametrech cementu naleznete v technickém listu výrobku.

Použití:

  • Cement velmi vysoké kvality pro náročné aplikace.
  • Příprava malt a betonů vyšších pevností.
  • Výroba injektážních malt.

Portlandský cement CEM I 42,5 R dodáváme na vratných EUR paletách. Na každé paletě je uloženo 56 pytlů, celkem o hmotnosti 1,4 t.