evoBuild

Nová řada pro udržitelné stavebnictví

 

Výstavba šetrná k životnímu prostředí vyžaduje šetrné stavební materiály. V Heidelberg Materials takové materiály vyvíjíme a přinášíme tak udržitelná řešení pro budoucnost.

Jsme jedním z největších integrovaných výrobců stavebních materiálů na světě. Zodpovědnost vůči životnímu prostředí je tak středobodem našeho podnikání. Kvalita a vlastnosti každého z našich výrobků jsou pečlivě dokumentovány a poskytovány všem zákazníkům.

evoBuild® – více než jen snižování emisí CO₂

Představujeme novou globální značku pro nízkouhlíkové produkty: evoBuild. Spolu s ní stanovujeme nové standardy pro udržitelné stavební materiály. V našem odvětví jsme průkopníky na cestě k uhlíkové neutralitě a cirkulární ekonomice.
Produkty evoBuild poskytují zákazníkům Heidelberg Materials vysokou kvalitu a spolehlivost s důrazem na udržitelnost díky výraznému snížení emisí CO₂ a významnému příspěvku zvyšování oběhového hospodářství.


Jedna vize, jeden směr: nastavujeme nový standard

Jedním z našich klíčových cílů je do roku 2030 generovat 50 % celosvětových příjmů z udržitelných produktů. Intenzivně pracujeme na vývoji inovativních materiálů, které splňují nejvyšší standardy kvality po celou dobu svého životního cyklu a jsou šetrné k životnímu prostředí i společnosti. Efektivním využíváním zdrojů, dalším zpracováním odpadních materiálů a recyklací betonu aktivně podporujeme oběhové hospodářství v našem odvětví.

evoBuild

50 %

Jedním z našich klíčových cílů do roku 2030 je dosáhnout 50 % tržeb naší skupiny z prodeje udržitelných produktů.

evoBuild

Představení produktů evoBuild®

Všechny produkty značky evoBuild se vyznačují jednoznačnými parametry udržitelnosti. Aby se mohl výrobek stát součástí této řady, musí splňovat přísná kritéria.

Tyto požadavky jsou jasně definovány v rámci interního postupu ESG a tvoří základ pro zařazení výrobků do řady evoBuild.
Produkty evoBuild (cement a beton), jsou buď nízkouhlíkové, cirkulární, nebo kombinují obě tyto vlastnosti. Za nízkouhlíkový je produkt označen tehdy, pokud bylo při jeho výrobě vyprodukováno minimálně o 30 % méně CO2 oproti množství CO2 vyprodukovaného při výrobě cementu CEM I (respektive betonu na bázi CEM I) v roce 2020. Cirkulární produkty musí buď obsahovat alespoň 30 % recyklovaného kameniva, nebo musí využívat alespoň o 30 % méně objemu materiálu. Tyto definice pro produkty evoBuild se vztahují na cement, beton, kamenivo a asfalt.

Naše produkty evoBuild®

CEM II/B-S 32,5 R evoBuild Low Carbon Cement 30                                        

CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N evoBuild Low Carbon Cement 30

CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R evoBuild Low Carbon Cement 30

CEM III/B 32,5 L-LH/SR evoBuild Low Carbon Cement 60

Aby bylo zajištěno jasné, konzistentní a transparentní rozlišování všech našich udržitelných produktů, jsou tato kritéria uplatňována ve všech zemích a obchodních organizacích společnosti Heidelberg Materials po celém světě. Od počátku roku 2024 budou všechny země skupiny postupně začleňovat své udržitelné výrobky do portfolia evoBuild.

ev

Informace o výrobku

Produkty evoBuild budou k dispozici ve všech obchodních liniích. Referenční hodnota evoBuild pro snížení emisí CO₂ o 30 % se váže k definici organizace Global Cement and Concrete Association (GCCA) pro CEM I v roce 2020, což znamená hodnoty menší než 552 kg CO₂/t pro cementové výrobky* a hodnoty menší 5,5 kg CO₂/m³/MPa pro beton.

Pokud je produkt evoBuild používán jako recyklovaný výrobek, musí obsah recyklátu u hotového betonu a směsí kameniva splňovat alespoň 30 % objemu kameniva.

Cirkulární výrobky se sníženým množstvím použitého materiálu zatím nejsou součástí tohoto postupu, ale budou do něj zahrnuty
v budoucnu.

*Klasifikace produktové řady evoBuild® vychází z ESG metodiky skupiny Heidelberg Materials a vztahuje se k hrubým emisím CO2/t cementu scope 1.

evoBuild

Princip udržitelnosti a její výhody

V budoucnu budou do řady evoBuild zahrnuty následující klíčové segmenty produktů:

Cement a beton se sníženou uhlíkovou stopou:
Použitím surovin, jako je vysokopecní struska, popílek a další hydraulické materiály jakožto sekundárních cementových materiálů (SCM), můžeme výrazně snížit náročnost cementu na emise CO₂.
To vede také ke snížení emisí CO₂ v betonu a v některých betonových výrobcích (beton, prefabrikáty, dlažební kostky atd.).

Směsné kamenivo a beton s recyklovaným kamenivem: Nabízíme směsi kameniva i betonová řešení obsahující různé podíly recyklovaného kameniva po celém světě, což snižuje nutnost používání primárních surovin.

Řešení s menším objemem materiálu:
Další inovativní řešení snižují množství potřebného materiálu, například díky preciznímu inženýrství a cílenému využití materiálu nebo díky bezpečné a efektivní renovaci infrastruktury, která je na konci své životnosti. Do této kategorie patří například ultra-vysokopevnostní beton (UHPC) a produkty pro 3D tisk betonu.

Příklady staveb s evoBuild®

Janovský most, Itálie. Při rekonstrukci janovského mostu v Itálii použila společnost Heidelberg Materials cement s přibližně 40% podílem recyklovaného materiálu a výrazně nižšími emisemi CO₂.

Janovský most, Itálie.

Centrum environmentálního vzdělávání v německém Mohuči. Na stavbu inovativní nové budovy Centra environmentálního vzdělávání v německé Mohuči bylo použito 360 tun recyklovaného materiálu.

Vzdělávací centrum, Mohuč.

Zajímá vás více?

Máte-li jakékoli dotazy k evoBuild, kontaktujte nás.
Rádi s vámi prodiskutujeme možnosti jeho použití pro váš udržitelný stavební projekt. Své dotazy a zájem o dodání evoBuild směřujte na naši technickou podporu: technicka.podpora@heidelbergmaterials.com

Výrobky evoBuild mohou významně přispět ke snížení uhlíkové stopy vašeho stavebního projektu.

Pokud vás zajímá také evoZero, první cement na světě s nulovou uhlíkovou stopou, navštivte www.evoZero.com/cz