Krkonošské Centrum Environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí - KCEV

Hlavní myšlenkou návrhu byla představa domu, který by sám o sobě sloužil jako nástroj ke studiu a pochopení topografie Krkonoš.

Samotná stavba je z venku nenápadná, a tedy není konkurentem staletí stojícího zámku, augustiniánského kláštera nebo budovy Správy KRNAP v jejím těsném sousedství. Poloha naproti zámku byla zvolena adekvátně k významu KCEV jako důležité vzdělávací instituce. 

Centrum dění ve Vrchlabí není náměstí, ale spíše zámecký park, který má potenciál stát se pravým kulturním centrem města. Kromě krásného prostředí a strategicky výhodné poloze totiž nabízí prostorovou rezervu umožňující realizaci potřebných institucí.

Architekt Petr Hájek popisuje v dalším dílu pořadu Architektura v betonu, jak vznikl projekt KCEV a jaký experiment stojí stojí za tvary výsledné budovy.

Objekt navrhl jako hybrid domu a krajiny. Díky tvaru a zpracování se stala středem pozornosti architektů, designerů, stavitelů i ostatní veřejnosti.

 

Jeho geometrie vychází z geometrie pohoří Krkonoš. Jednotlivé sklony a úhly lomenicové střechy mají svůj přírodní protějšek. Na střeše jsou do polí mezi kovové vektory, které představují horské hřebeny, vysazeny horské rozchodníky. Budova je odsazena od stávající správní budovy a vzniklý meziprostor slouží jako nástupní platforma do objektu. Skrze průhledy ve střeše je možné sledovat ruch v budově a nepřímo se účastnit přednášek, seminářů a výuky.

Objekt je energeticky nenáročný s velmi malými tepelnými ztrátami. K vytápění je využita technologie tepelného čerpadla. Hlavní nosné konstrukce a stěny podzemní části jsou z pohledového betonu. Vnitřní dělící příčky a nábytek jsou navrženy ze dřeva. Nábytek je vyroben z překližkových desek tak, aby byly všechny části desek použity a nevznikal odpad.

KCEV je místem osvěty a diskusí nad ekologickou problematikou, slouží k pořádání veřejných přednášek, mezinárodních konferencí, výzkumných projektů a zároveň je místem pro vzdělávání a výchovu dětí a mládeže, která tak získá hlubší povědomí a respekt k přírodním hodnotám.

Pro tyto účely budova obsahuje přednáškový sál, laboratoř, knihovnu, učebnu, výstavní prostory, technické a provozní prostory, sklady.

Přednáškový sál s kapacitou 76 míst + 2 bezbariérová místa slouží k pořádání přednášek a odborných konferencí. K tomuto účelu je vybaven tlumočnickým a audiovizuálním zařízením. Díky použití širokoúhlého plátna a prostorového zvuku má parametry malého kinosálu. Jednotlivé přednášky a konference je možné zvukově i obrazově zaznamenat. Sál je vybaven kabinou techniků pro ovládání technologie sálu a tlumočnickou kabinou pro překlad do dvou jazyků. 

Interiér je kompletně navržený z překližkových desek. Hlavní součástí interiéru sálu jsou lavice se sklopnými sedáky a integrovanou vzduchotechniku. Pro psaní poznámek při projekci je každé místo vybaveno osvětlením pracovní desky. Prostor sálu lze propojit pomocí velkých otočných dveří s výstavním prostorem, laboratoří a třídou.

Prostor garáže/galerie je navržen jako hybridní prostor, který lze podle potřeby kombinovat. Vzhledem k provozní zátěži je podlaha navržena z matné černé pryskyřice s bílými pruhy a popisy. Dřevěné obklady stěn jsou nahrazeny kovovými tabulemi, které odolávají případné vlhkosti. Židle, stoly a výstavní fundus je navržen jako v ostatních částech centra z překližky.

Knihovna je navržena jako volně přístupný sklad. Mezipatro je vyrobeno z podroštových lávek, které umožňují přehlédnout knihy v obou patrech Knihovna je navržena z překližkových desek a je vybavena stolem pro dva badatele. Druhá řada polic je vybavena výsuvnými příručními stolky.

Laboratoř s kapacitou 16 studentů je součástí prostoru učebny a knihovny.

Interiér je obložený dřevěnými překližkovými deskami. Jejich povrch je ošetřený pryskyřicí proti zvýšenému mechanickému namáhání. Tento povrch zabraňuje vniknutí vlhkosti do materiálu a konstrukce nábytku. Součástí interiéru jsou i pevně zabudované laboratorní stoly. Každý stůl má své umyvadlo, připojení k interní síti a integrované osvětlení.

Učebna s kapacitou 30 studentů, kde má každý svůj stolek a židli. Prostory třídy jsou díky mobilnímu nábytku univerzální. Třída slouží i jako kreslírna a je vybavena třiceti kreslícími lavicemi.

Stavba získala tato ocenění:

Nominaci na Stavba roku 2014

Cenu Architecture week, 2014

Cenu Stavba Královehradeckého kraje, 2014

Cenu International Piranesi Award, 2014

Čestné uznání 11. ročníku Mezinárodní soutěže o ekologickou architekturu, Itálie 2015

Nominaci na evropskou Cenu Mies van der Rohe Award, 2015

 

Dodavatel speciálních betonů: TBG Východní Čechy s.r.o.

Dodavatel litých směsí: Českomoravský beton, a.s. středisko značkových produktů

 

Na stavbě byly využity speciální stavební materiály:

Easycrete – lehce zpracovatelný beton pro realizaci betonových konstrukcí

Cemflow – litý cementový potěr pro realizaci litých podlah

KCEV.

KCEV.

KCEV.

KCEV.

KCEV.

KCEV.

KCEV.

KCEV.