Ocenění Zlatý Permon za bezpečnost práce v lomech závodů Mokrá a Radotín

Zástupci společnosti Heidelberg Materials CZ, a.s. převzali cenu Zlatý Permon. 

Toto ocenění je projevem uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je udělováno organizacím, které podléhají dozoru státní báňské správy České republiky. Společnost Heidelberg Materials CZ, a.s. (lomy závodu Mokrá a Radotín) se v kategorii Subjekt do 50 zaměstnanců utkala o cenu s dalšími 25 organizacemi. 

Máme radost ze splnění náročných podmínek soutěže a ze získání tohoto významného ocenění, které potvrzuje, že bezpečnost práce je v naší společnosti prioritou. 

ocenění Zlatý Permon

ocenění Zlatý Permon.

ocenění Zlatý Permon

ocenění Zlatý Permon.

ocenění Zlatý Permon

ocenění Zlatý Permon.