Ocenění za vynikající výsledky v oblasti BOZP

Organizace Českomoravský štěrk, a.s. získala od Státní báňské správy významné ocenění za vynikající výsledky v oblasti BOZP za roky 2006, 2012, 2015 a 2019 při Hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Cena za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ je zřízena Českým báňským úřadem, Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba České republiky jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cenu uděluje předseda Českého báňského úřadu jménem všech zřizovatelů za výsledky dosažené v uplynulém kalendářním roce.

 

Ke stažení