Od 1. ledna 2024 budeme Heidelberg Materials

Jako již převážná většina zemí, ve kterých Heidelberg Materials působí, se i my, společnosti, které jste dosud znali jako členy skupiny HeidelbergCement (nyní Heidelberg Materials), připojíme k nové politice skupiny – vytvoříme globální značku a vizuálně se sjednotíme pod společné logo Heidelberg Materials.

Změna na Heidelberg Materials je pouze vizuální a není důsledkem vlastnických změn. Přesto však dojde od 1. ledna 2024 i k jistým formálním změnám, a to v business linii cement. Obchodní firma (jméno, pod kterým je obchodní společnost zapsána v obchodním rejstříku) společnosti Českomoravský cement, a.s., se změní na Heidelberg Materials CZ, a.s.; ostatní identifikační údaje společnosti se nezmění.

Pokud jde o ostatní společnosti Heidelberg Materials v České republice (Českomoravský štěrk, a.s., PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o., TRANS-SERVIS, spol. s r.o. a společnosti ze skupiny Českomoravský beton – Českomoravský beton, a.s., a její dceřiné společnosti), jejich identifikační údaje se nemění, ale budou od příštího roku vystupovat pod značkou Heidelberg Materials.

Logo se mění, my zůstáváme. I nadále pro vás budeme spolehlivým dodavatelem základních stavebních materiálů – cementu, kameniva a betonu.

Náhled videa rebranding

Rebranding

Václav Přibilík

Ředitel pro business development a udržitelnost