Oznamování protiprávního jednání - whistleblowing

Dne 1. 8. 2023 nabývá účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Tento zákon upravuje podmínky podávání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání spolu s podmínkami ochrany oznamovatele vůči odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele. Za tímto účelem jsou některé společnosti Skupiny Heidelberg Materials povinny zavést vnitřní oznamovací systém a řešením podaných oznámení pověřit tzv. „příslušnou osobu“. Významnou povinností zaměstnavatele je zamezení jakýchkoliv odvetných opatření vůči oznamovateli souvisejících s podáním oznámení.

Vnitřní oznamovací systém společnosti Heidelberg Materials CZ, a.s.

Vnitřní oznamovací systém společnosti Českomoravský beton, a.s.

Vnitřní oznamovací systém společnosti Českomoravský štěrk, a.s.

Vnitřní oznamovací systém společnosti TRANS-SERVIS, spol. s r.o.

Vnitřní oznamovací systém společnosti TBG BETONMIX a.s.