Projekty spolufinancované EU

 

1. Snížení emisí TZL v cementárně Mokrá s podporou 100.010.000 Kč z OPŽP

2. Energetické úspory ve výrobní technologii Českomoravský cement, a.s. s podporou 24.585.000 Kč z OPPIK - Program úspory energie

3. Snížení slínkového faktoru ve spol. Českomoravský cement, a.s. s podporou 21 000 000 Kč z OP PIK – program Úspory energie – VI. výzva

4. Zavedení prvků Smart Grids v LDS Cementárna Mokrá - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost