Projekty spolufinancované EU

 

 

Snížení emisí TZL v cementárně Mokrá s podporou 100.010.000 Kč z OPŽP

Energetické úspory ve výrobní technologii Českomoravský cement, a.s. s podporou 24.585.000 Kč z OPPIK - Program úspory energie

Snížení slínkového faktoru ve spol. Českomoravský cement, a.s. s podporou 21 000 000 Kč z OP PIK – program Úspory energie – VI. výzva

Zavedení prvků Smart Grids v LDS Cementárna Mokrá - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Modernizace procesu výpalu slínku v Cementárně Mokrá

Obnova vodovodní sítě v areálu cementárny Mokrá