Projekty spolufinancované EU

 1. Energetické úspory ve spol. Českomoravský štěrk, a.s. - provozovna Nemojov

 

Předložený projekt je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření v areálu lomu Nemojov společnosti Českomoravský štěrk, a.s. Konkrétně se jedná o dosažení úspory energie snížením výroby zmetkovité frakce 0/4. Toho bude dosaženo doplněním stávající technologie o fluidní třídič s odsáváním technologie zpracování kameniva. Objem kameniva vstupujícího do výrobního procesu bude zachován. Součástí projektu je také modernizace trafostanice spočívající ve výměně transformátorů za úspornější.

Projekt Energetické úspory ve spol. Českomoravský štěrk, a.s. - provozovna Nemojov je spolufinancován Evropskou unií.

 

2. Energetické úspory ve spol. Českomoravský štěrk, a.s. - provozovna Slapy

 

Předložený projekt je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření v areálu lomu Slapy společnosti Českomoravský štěrk, a.s. Konkrétně se jedná o dosažení úspory energie snížením výroby zmetkovité frakce 0/4. Toho bude dosaženo doplněním stávající technologie o fluidní třídič s odsáváním technologie zpracování kameniva. Objem kameniva vstupujícího do výrobního procesu bude zachován. Součástí projektu je také modernizace trafostanice spočívající ve výměně transformátorů za úspornější.

Projekt Energetické úspory ve spol. Českomoravský štěrk, a.s. - provozovna Slapy je spolufinancován Evropskou unií.