Nové divadlo: Divadlo J. K. Tyla v Plzni

První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je budova Nového divadla Plzeň. Jedná se o scénu Divadla Josefa Kajetána Tyla a je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová „opona“ vytvořená z jediného kusu monolitického betonu. Fasádu divadla tvoří červený pohledový beton. „Architekt s sebou přinesl malý vzorek betonu s odstínem divadelní červené, finální fasáda divadla je s původním návrhem téměř identická,“ uvádí vedoucí laboratoře BETOTECH.
Budova divadla je tvořena dvěma samostatnými objekty – provozním a divadelním, které jsou propojeny komunikačními mostky. Nosný systém je projektován jako monolitická železobetonová prostorová konstrukce stěn, desek a sloupů, většinou v pohledové kvalitě.

Červená betonová fasáda

Divadlo je zabaleno do fasády z litého sytě červeného pohledového betonu Colorcrete® o ploše 3 500 m2. Co do rozsahu použití technologie barevných betonů je Nové divadlo první stavbou svého druhu v České republice. Fasáda je postavena z červených samozhutnitelných betonů (SCC) o celkovém objemu 600 m3 a pevnostní třídě C 30/37.

Vývoj betonové směsi probíhal ve zkušební laboratoři  BETOTECH, člena skupiny Českomoravský beton, ve spolupráci s firmou SIKA. Pro dosažení požadovaného odstínu bylo zapotřebí plnění barvou 8 % objemu, tedy 35 kg pigmentu na 1m3 betonové směsi.

„Při plánování realizace barevných betonů je zásadní mít naprosto přesnou představu o požadovaném odstínu. Sytě červeného zbarvení fasády divadla bylo dosaženo pomocí anorganického pigmentu na bázi červeného oxidu železa. Dosavadní výzkumy ukázaly, že tyto anorganické pigmenty mají velmi dobré vlastnosti s ohledem na dlouhodobou stálost barevného odstínu.“ uvedl Ing. Stanislav Smiřický, jednatel a vedoucí zkušební laboratoře Betotech.

Betonová „opona“

Vstupní průčelí, tzv. „opona“ tvoří dominantní architektonický prvek divadelní budovy, tedy předěl mezi denní realitou a iluzivním prostorem divadla. Jedná se o největší betonovou skulpturu v zemi o rozměrech 21,8 x 13,8 x 0,60 metrů. Tvoří ji 40 nepravidelných bublin, z nichž třemi se do budovy vchází. Fasáda má negativní odklon od svislice o 11,2°. Vyrobena je z bílého litého betonu. Součástí konceptu je též nasvícení ovládané z režie divadla. Jižní fasádu doplňuje betonová plastika oblázku široká 3 m a vážící 20 t.

„Jde určitě o největší sochařské dílo poslední doby,“ dodává architekt budovy Vladimír Křižík k faktu, že fasáda byla vytvořena kontinuální betonáží bez jediné pracovní spáry.

Náš přínos k této stavbě
 • Veškeré betony v objemu 16 600 m3
 • 16 000 m3 betonu na realizaci monolitických konstrukcí
 • 600 m3 barevného betonu Colorcrete® pevnostní třídy C 30/37 na červenou fasádu
 • Samozhutnitelný beton Easycrete® na tvorbu betonové opony
 • Na monolitické konstrukce: cementy CEM I 42,5R, CEM II /B-S 32,5R
 • Na fasádu: CEM I 42,5R

Dodavatel veškerých betonů TBG Plzeň Transportbeton, člen skupiny Českomoravský beton, a.s.

Nové divadlo Plzeň

 • město Plzeň

  Vlastník

 • Architektonická a projekční kancelář HELIKA, a.s.

  Architect

 • HOCHTIEF CZ a.s.

  Contractor

 • Samozhutnitelný beton Easycrete®

  Material

 • 2014

  Rok

TBG Plzeň Transportbeton s.r.o.

Ke Karlovu 8 Plzeň 316 00

Místo

Divadlo J. K. Tyla Prokopova 14
301 00 Plzeň (Česko)

Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

Divadlo J. K. Tyla v Plzni.

Divadlo J. K. Tyla v Plzni.