Kostel sv. Václava v Sazovicích

V polovině května 2017 byl slavnostně otevřen kostel svatého Václava v Sazovicích. Při této příležitosti byl zasvěcen svatému Václavovi a zpřístupněn věřícím a ostatním návštěvníkům. O realizaci kostela se zasloužili občané Sazovic, kteří založili spolek pro jeho výstavbu. Několikaleté aktivní nasazení a shánění finančních prostředků se zdárně dobralo konce a sazovičtí se nyní mohou pyšnit stavbou, která se stala kulturním a komunitním centrem obce. Při realizaci podlah v kostele se uplatnil litý cementový potěr Cemflow Lookmaltárny v Grygově.

Moderní kostel navrhl architekt Marek Jan Štěpán, který měl již dřívější zkušenosti se sakrální tvorbou. Točitá monolitická stavba připomíná svým tvarem rotundu. Stěny kostela, které se sbíhají do jednoho bodu, reflektují svitek papíru, který dovnitř pouští příjemné mělké světlo. Základová deska je řešena jako bílá vana, z betonu jsou i svislé konstrukce, stropní konstrukce a točité schodiště.

Hrubá stavba byla dokončena koncem roku 2015 a následně na jaře roku 2016 začala realizace podlah. Výběr materiálu a technologie provedení podlah byl snadný, kostel bez pravidelných tvarů a s množstvím menších místností svým architektonickým pojetím přímo vybízel pro použití litých podlah.

Vizí architekta byla bezespárá podlaha poměrně světlé barvy, například hlazený beton. Volba nakonec padla na lité podlahy i z důvodu možnosti nižší vrstvy potěru nad podlahovým vytápěním. Jak sám zmiňuje architekt Marek Štěpán: „Lité podlahy Cemflow Look představám odpovídaly a navíc umožňovaly použít poměrně tenkou vrstvu i se zabudováním podlahového topení. Jejich výsledné estetické vyznění je výborné.“

Na stavbu byl použit litý cementový potěr Cemflow Look CF 30 o celkovém množství 25 m3 ve dvou licích dnech. Materiál na realizaci podlah dodávalo Středisko značkových produktů ze společnosti Českomoravský beton.

Pojivo pro litý potěr Cemflow bylo vyrobeno v mísírně v Mokré. V maltárně v Grygově, která je od místa stavby vzdálena 53 kilometrů, byla následně do směsi Cemflow Compound přidána voda, kamenivo a plastifikátory. I když lze cementový litý potěr probarvit na několik různých odstínů, zde byl architektem zvolen standardní přírodní odstín šedé.

Specifikaci receptury Cemflow Look a následný dozor nad technologickou kázní všech zúčastněných stran zajišťovali pracovníci společnosti BETOTECH.

Realizace podlahy

Realizací broušené cementové podlahy byla pověřena firma PROFIMAT s.r.o., která se technologií designových broušených podlah zabývá již řadu let, jak v občanské, tak i v komerční výstavbě. Svým architektonickým pojetím s množstvím nepravidelných tvarů byla sakrální stavba velmi zajímavá, byť na přípravu a realizaci kladla zvýšené nároky. Skladba podlahy je nicméně standardní. Na tepelné izolaci je instalováno teplovodní podlahové topení a vlastní podlahu tvoří dilatovaná deska ze samonivelačního potěru Cemflow Look.

Finální úprava

Přibližně po měsíci zrání začala finální úprava povrchu podlahy. U podlahového systému Cemflow Look spočívá nejprve v hrubém broušení pro odstranění měkkých součástí povrchu, obnažení kameniva a tím vytvoření základní kresby podlahy. V následných krocích broušení jemnější zrnitostí brusných nástrojů se pokračovalo leštěním povrchu. Závěrečnou etapou po dosažení konečného lesku dle architektonického záměru pak byla ochranná impregnace povrchu podlahy kvůli omezení špinění a umožnění snadnější následné údržby. Práce na broušené podlahové ploše o velikosti 340 m2 trvaly tři týdny.

Pololesklá podlaha kontrastuje s kartáčovanými hliněnými omítkami a významně ovlivňuje celkový dojem z interiéru. Jedná se o první stavbu kostela, kde byla použita broušená podlaha z potěru Cemflow Look, která, byť je moderní technologií, svým charakterem odkazuje na historicky užívané podlahové materiály (kámen, kamenivo). Je tak důkazem všestrannosti jejího využití, rozšířila portfolio realizací o další oblast a stojí jistě za návštěvu nejen věřících.

Náš přínos na stavbě:
 • 25 m3 cementového litého potěru CEMFLOW Look CF 30

Kostel sv. Václava

 • Spolek pro výstavbu kostela v Sazovicích

  Vlastník

 • Ing. Arch. Marek Štěpán

  Architect

 • Stavad s.r.o.

  Contractor

 • Cemflow Look

  Material

 • 2016

  Rok

Místo

763 01 Sazovice (Česko)

Kostel svatého Václava v Sazovicích.

Specifikaci receptury Cemflow Look a následný dozor nad technologickou kázní všech zúčastněných stran zajišťovali pracovníci společnosti BETOTECH.

Moderní kostel navrhl architekt Marek Jan Štěpán.

Na stavbu byl použit litý cementový potěr Cemflow Look.

Podlaha kostela je z litého potěru Cemflow Look.

Točitá monolitická stavba připomíná svým tvarem rotundu.

V kostele sv. Václava je podlaha z litého potěru Cemflow Look.