Pražský okruh

Na pražském okruhu se na mýtném vybere milion korun denně. Ze (zatím) celkových 23 kilometrů se čtyři jedou v tunelech a další tři po mostech. Na okruhu funguje nejmodernější systém proměnlivého značení ve střední Evropě, dává řidičům vědět o zácpách, nehodách, náledí, mlze nebo zvířeti na vozovce.

Pro skupinu Heidelberg Materials je otevření nové části pražského okruhu příjemným ohlédnutím za realizovanými dodávkami našich materiálů. Stavba za těch několik let spolykala nezanedbatelná množství cementu, kameniva a transportbetonu z provozoven skupiny HM.

Estakáda přes údolí Vltavy a Berounky

Celková délka přemostění údolí Vltavy a Berounky a současně nejdelšího mostu v ČR je 2527 m. Soumostí je rozděleno na pět dilatačních celků, které byly stavěny s využitím tří hlavních technologických postupů – betonáže na pevné skruži, betonáže na posuvné skruži a letmé betonáže. Právě v úseku prováděném letmou betonáží dosahuje vzdálenost podpor až 114 metrů a ve stejných místech se most zvedá přes 40 metrů nad terén. Pod nosnou konstrukcí mostu je zavěšena lávka pro cyklisty.

Biomosty

Převádějí přes komunikaci tzv. biokoridor, neboli odborníky identifikovanou migrační trasu divoké zvěře. Na novém úseku je biomostů hned několik. Pět z nich je vybudováno z tenkostěnných železobetonových prefabrikátů, několik dalších má podobu monolitických mostů. Jeden z prefabrikovaných biomostů převádí přes dálnici v blízkosti Cholupické bažantnice i koryto potoka, které slouží k odvádění přívalových srážek. Takový způsob křížení vodního toku s dálnicí není úplně běžný, ale v poslední době jsme se s ním mohli setkat i na nedávno otevřeném úseku dálnice D1 u obce Hrabůvka.

Lochkovský tunel

Přímo navazuje na nejvyšší část estakády. Sestává ze dvou samostatných tubusů s osovou délkou 1660 metrů. V klesajícím tubusu jsou dva jízdní pruhy, ve stoupajícím je o jeden pruh více. Tak jako zbývající části nového okruhu je i tunel vybaven prvky liniového řízení dopravy, které umožňují vyhodnocovat intenzitu dopravního proudu, identifikovat potenciální rizika a reagovat na ně například omezením rychlosti, uzavřením jízdních pruhů nebo celého tunelu. Bezpečnost posádek projíždějících vozidel střeží kamery a systém automatického měření. Po stranách jsou nouzové bezpečnostní zálivy k odstavení vozidla, každých 200 m je navíc mezi tubusy propojka umožňující evakuaci a přístup záchranných složek.

Most přes Lochkovské údolí

V bezprostředním sousedství radotínské cementárny se přes Lochkovské údolí klene most dlouhý 461 metrů a vysoký 65 metrů. Ocelová nosná konstrukce mostu byla po částech vysunuta z prostoru nad horní podpěrou. Po dokončení výsunu v červenci 2009 byla vybetonována spřažená mostovka a po celkovém zmonolitnění a ztužení
konstrukce byly odstraněny obě provizorní svislé železobetonové podpěry. Most tak spočívá na dvou štíhlých šikmých pilířích tvořících spolu s hlavním nosníkem vzpěradlový rám a na dvou kratších svislých železobetonových podpěrách.

Lahovická křižovatka

Je tvořena mimoúrovňovým křížením okruhu s rychlostní silnicí R4 a také s komunikacemi napojujícími části Lahovice a Zbraslav. Jedná se o poměrně složitou křižovatku nejen z konstrukčního hlediska. Vzhledem k uvedenému faktu, že se zde kříží hned čtyři komunikace a že součástí křižovatky jsou i dva kruhové objezdy, není orientace projíždějících řidičů zcela bezproblémová. Betonárna, která po dobu výstavby okruhu stála v prostoru křižovatky, byla odstraněna a širší okolí teď podle plánů čeká přeměna v rekreační oblast.

Náš přínos této stavbě
 • cement
 • kamenivo

Pražský okruh

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR

  Vlastník

 • cement, kamenivo

  Material

 • 2011

  Rok

Jakub Ambros, Ing.

Odborný prodejce (volně ložený cement)

Místo

Pražský okruh
161 00 Praha (Česko)

Ocenění

 • Stavba roku 2011 - Výstavba Jihozápadní části Pražského okruhu:
  • Titul v soutěži Stavba roku 2011
  • Nominace na titul v soutěži Pražské stavby 2011
  • Nominace na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2012
  • Cena Státního fondu dopravní infrastruktury
  • Cena veřejnosti Pražské stavby 2011

Pražský okruh © Petr Zikmund.

Pražský okruh © Petr Zikmund.

Pražský okruh © Petr Zikmund.

Pražský okruh © Petr Zikmund.

Pražský okruh © Petr Zikmund.

Pražský okruh © Petr Zikmund.

Pražský okruh © Petr Zikmund.

Pražský okruh © Petr Zikmund.