Přistávací dráha Letiště Václava Havla

Hlavní vzletová a přistávací dráha Letiště Václava Havla prošla v roce 2013 závěrečnou fází generální opravy. Jen na samotnou pokládku cementobetonového krytu jsme dodali více než 30 tisíc tun silničního cementu.

"Jednalo se o opravdu náročnou stavbu a celému týmu našich pracovníků, kteří se na akci podíleli, patří velký dík za to, jak se i s nečekanými komplikacemi dokázali profesionálně vyrovnat.“, uvedl Ing. Tomáš Hajič, ředitel odštěpného závodu Praha, STRABAG a.s., který tuto stavbu realizoval.

Letiště Václava Havla v pražské Ruzyni disponuje třemi vzletovými a přistávacími dráhami. Takzvaná hlavní dráha 06/24 byla uvedena do provozu v roce 1963 a po 50 letech užívání se dočkala generální opravy, která spočívá ve vybourání stávajících betonových desek, opravy podkladních vrstev, položení podkladního mezerovitého betonu i nového cementobetonového krytu v šířce 45 metrů.

Skupina Heidelberg Materials ČR se na této velké zakázce podílela prostřednictvím dodávek cementu z obou svých výrobních závodů. Nový cementobetonový povrch ranveje je vyroben z cementu CEM I 42,5 R (sc) z Mokré, pro podkladní vrstvy byl použit cement CEM I 42,5 R z cementárny Radotín. Vyrobit, přepravit a dodat takové množství cementu v krátkém čase bylo logistickou výzvou, jejíž naplnění pomohla zvládnout dostatečná kapacita expedičního místa v Králově Dvoře. Na betonárny zásobující stavbu musela s oběma druhy cementu vyrazit přibližně tisícovka autocisteren. Při plném provozu finišerů se jednalo i o 40 závozů během jediného dne.


Použitá citace: Tisková zpráva Strabag ze dne 20. 6. 2014

Náš přínos této stavbě
 • cement CEM I 42,5 R a CEM I 42,5 R (sc) - více než 30 000 tun

Přistávací dráha Letiště Václava Havla

 • Letiště Praha a.s.

  Vlastník

 • AGA Letiště, s.r.o.

  Architect

 • Strabag a.s.

  Contractor

 • CEM I 42,5 R (sc) Mokrá, CEM I 42,5 R Radotín

  Material

 • 2013

  Rok

Místo

Aviatická
161 08 Praha 6 (Česko)

Ocenění

 • Dopravní stavba roku 2013 - titul v kategorii A (Stavba) a Cena ČKAIT pro stavbyvedoucího (pro Martina Pánka ze spol. Strabag a.s.)

Letiště Václava Havla.

Dráha letiště Václava Havla.

Letiště Václava Havla.

Letiště Václava Havla.