Rodinný dům v Novém Jičíně

Investor zakoupil mírně se svažující parcelu uprostřed nově vznikající individuální výstavby na okraji Nového Jičína se záměrem postavit rodinný dům s velkou garáží a dílnou, který by byl hmotově čistý a jednoduchý, prostorově velkorysý, s výhledem do okolí, ale který by zároveň poskytoval rodině dostatečné soukromí.

Poněkud specifickým a pro budovu z betonu dosti neobvyklým požadavkem byl i záměr majitele se z maximální možné míře na výstavbě podílet. Ani ne tak z důvodů finančních, ale spíše proto, aby byl prostě u toho, aby se na vzniku domu podílel a stal se tak i do jisté míry jeho součástí.

„Rád bych si postavil betonový dům, nenáročný na údržbu,“ znělo jasně a stručně prvotní zadání klienta, nadšeného i manuálně zručného investora se zájmem o architekturu, včetně některých z předchozích realizací studia Kamil Mrva Architects.

Svažitá parcela se nachází v lokalitě nového satelitu města Nový Jičín s různorodými, převážně typizovanými domky, ale záměrem architektů bylo se od okolní zástavby víceméně oprostit a zajistit soukromí jeho obyvatel zahloubením jeho obytné části do terénního zářezu, tři metry po úroveň vstupní komunikace. Vytvořili tak atrium na bydlení otevírající se směrem ze svahu do prostoru vlastního pozemku a s výhledem na hrad Starý Jičín a panorama Nového Jičína. Vstupní objekt je pouze garáží a dílnou majitele, prostory pro bydlení rodiny se nachází v přízemí. Podobný princip byl uplatněn také u slavné vily Tugendhat v Brně.

Materiály a konstrukce

Nosná konstrukce je částečně železobetonová a částečně vyzdívaná z keramických tvárnic. Klient si přál využít železobetonovou konstrukci v maximální možné míře jako pohledovou, v co nejsurovějším stavu. Proto je i obvodová stěna realizována jako sendvič s vnější pohledovou betonovou vrstvou, tepelnou izolací uprostřed a vnitřní vrstvou v části domu z pohledového betonu a v části z keramických tvárnic s omítkou.

Pohledový beton je výrazným prvkem i v interiéru – například v obývací části, kuchyni a jídelně. „Rádi pracujeme s přírodními materiály, proto jsme navrhli bednění z desek tak, aby při odbednění byla vidět struktura dřeva,“ doplňuje k vizuální podobě betonu Kamil Mrva. Garáž–dílna je realizována jako montovaná ocelová konstrukce se zatepleným plechových pláštěm. Na podlaze jsou použity lité epoxidové a  betonové stěrky. Zajímavým betonovým prvkem je pod pěra vrchní části stavby – dva pilíře ve tvaru čtvrt oblouků. Mezi nimi je prostor pro venkovní sprchu, která se využívá při hraní na venkovním hřišti u domu nebo k bazénu apod.

Ačkoliv se investor v maximální možné míře a nasazení snažil na stavbě spolupodílet, při tvorbě betonových skeletů velikosti domu se musel spolehnout na skutečné profesionály. Systémy bednění jsou již sice velice dobře chytře propracovány tak, že by s nimi mohl pracovat i poučený zručný laik, ale přítomnost většího počtu lidí je při takových operacích nezbytná. Zpracování betonové směsi musí probíhat rychle a ve velkém množství, jaké zvládne dodat pouze betonárka. Správné uložení výztuže do bednění chce také určité technické znalosti ve čtení výkresů. Proto je lepší mít pro tuto práci firmu, která se vyzná.

Stavba předčila očekávání

O tom, že se architektonický záměr a celá stavba povedla, svědčí slova majitele, pana Pořízky: „Pro mne je to ideální bydlení, protože beton je prakticky bezúdržbový. Já osobně se v  něm cítím také bezpečněji, než bych se asi cítil v dnes moderních dřevoštěpkových novostavbách. Děti oceňují odolnost a ‚neušpinitelnost‘ betonových stěn a  manželka může vybírat vhodné doplňky pro zútulnění. Díky konstrukčním možnostem železobetonu jsme si mohli dovolit větší otevřené prostory bez rušivých nosných a podpěrných prvků, kde se naše rodina může scházet, pracovat a díky bohatému prosklení je i v přímém kontaktu s okolní přírodou.“

Náš přínos k této stavbě
 • Na začátku roku 2017 proběhla prvotní seznamovací schůzka s investorem, dozorem stavby a architektem. Zde došlo k základnímu seznámení s návrhem stavby. Strana investora přednesla své představy: Požadavky byly hlavně na pohledový beton pro řešení konstrukcí stěn a stropů.
 • Na základě představy investora a architekta spol. Českomoravský beton předložila nabídku a pro způsob řešení navrhl využít lehce zpracovatelný beton Easycrete, právě pro řešení pohledových betonových konstrukcí.
 • Došlo k dohodě v rámci obchodních podmínek.
 • Byly vytvořeny receptury betonů na míru požadavkům této stavby, které navrhla akreditovaná laboratoř BETOTECH. Pro hlavní pohledové části betonových konstrukcí byl navržen beton Easycrete, pevnostní třídy C35/45 a stupněm vlivu prostředí X0. 
 • V květnu 2017 spol. dodávala z betonárny v Novém Jičíně první betony do základů. Betonáže probíhaly dle stanoveného plánu stavby a k spokojenosti všech zúčastněných stran tzv. investora a architekta.
 • Poslední betonáž byla uskutečněna v říjnu 2017.
 • Celkem bylo dodáno na tuto realizaci rodinné vily 164 m3 betonu.

Více informací se můžete dozvědět v 6. dílu pořadu Architektura v betonu

Rodinný dům v Novém Jičíně

 • Kamil Mrva Architects, s.r.o.

  Architect

 • EASYCRETE

  Material

 • 2017

  Rok

Místo

741 01 Nový Jičín (Česko)

Pro hlavní pohledové části betonových konstrukcí byl navržen beton Easycrete.

Beton je prakticky bezúdržbový.

Pohledový beton je výrazným prvkem i v interiéru.

Klient si přál využít železobetonovou konstrukci v maximální možné míře jako pohledovou, v co nejsurovějším stavu. .

Klient si přál využít železobetonovou konstrukci v maximální možné míře jako pohledovou, v co nejsurovějším stavu. .

Vstupní objekt je pouze garáží a dílnou majitele, prostory pro bydlení rodiny se nachází v přízemí.

Rodinný dům s velkou garáží a dílnou.