Vinařství LAHOFER

Vinařství LAHOFER bylo založeno roku 2003 ve Znojmě a ačkoliv letos dovrší teprve 16. rok své existence, patří se svými 430 hektary vinic a roční produkcí okolo 800 tisíc lahví k největším pěstitelům révy u nás. Ke svým „sladkým šestnáctinám“ si nadělilo dárek vskutku jedinečný – nová budova vinařství v Dobšicích na okraji Znojma roste nezadržitelným tempem a pomalu, ale jistě získává svou definitivní podobu. Marketingový a obchodní ředitel Vinařství LAHOFER Daniel Smola vysvětluje výstavbu nové budovy prostě: „Do stávající budovy vinařství jsme se kapacitně nevešli, a to jak výrobně, tak administrativně. Navíc trendem je vinařství více otevřít veřejnosti, tak jsme i my chtěli mít nějaký prostor, kde bychom mohli pořádat třeba degustace pro větší skupiny lidí.

 Masivní klenba nové budovy je z betonu v surové formě. Jedním z hlavních požadavků investora a architektů bylo použít pro pohledové betonové konstrukce co nejsvětlejší odstín materiálu bez přidaného pigmentu. „Pro tento účel si investor, architekt a výrobce betonu ve spolupráci s technologem z akreditované laboratoře spol. BETOTECH nadefinovali a odzkoušeli čtyři možné vzorky pohledového betonu z různých druhů odstínů šedi k výběru na betonové konstrukci v suterénu budoucího vinařství. Následně byl zvolen ze strany architektů beton z portlandského cementu CEM 42,5 R s příměsí vápence pro řešení pohledových betonových konstrukcí na oblouky, sloupy a skořepinu objektu,“ upřesňuje Ing. Aleš Florián ze společnosti TBG BETONMIX. Při stavbě bylo použito 8 různých druhů betonu v celkovém množství 1521 m3. O bezproblémové zajištění dodávek transportbetonu se pro tuto stavbu postarala od ledna 2018 do února 2019 betonárna Znojmo společnosti TBG BETONMIX, člena skupiny Českomoravský beton.

" Návrh budovy vznikl v brněnském studiu Chybík+Krištof  Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa. Na začátku ale mělo být všechno trochu jinak: „Původní projekt byl z dílny jiných architektů, ale architektonické studio Chybík+Krištof  nás oslovilo, zda by nám nemohli představit svoje nápady, jak naši novou budovu vinařství pojmout. Po společných jednáních a po tom, co nám představili ideu vinařství ve formě vlny s venkovním amfiteátrem inspirovanou kopaným klenutým sklepem jsme od původního návrhu, který byl ryze technický, upustili. Realizovaný projekt je dle mého zcela jedinečný a minimálně v České republice nemá obdoby,“ vypráví zajímavý příběh nově vznikající budovy Daniel Smola.Organický tvar „betonové vlny“, jak se návštěvníkovi může nová budova Vinařství LAHOFER jevit, vyjadřuje respekt k vinařskému řemeslu a k jeho tradici a svým elegantním reliéfem chce se svým okolím nenásilně splynout. Vždyť i hlavní myšlenkou návrhu je motiv vinných řádků, které prostupují budovou v podobě konstrukčního systému. Nevšední stavba ze tří vzájemně propojených hmot s rozdílnou konstrukční výškou bude sloužit jako výrobna, administrativní zázemí společnosti i návštěvnické reprezentativní centrum.

Na tyto části navazují dvě výrobní haly s rozdílnou výškou, která odpovídá výrobním procesům, jež se odehrávají uvnitř. První, nižší hala soustřeďuje provozy a zázemí výroby a zaměstnanců s přirozeným vnitřním prostředím a přívětivým osvětlením pásovými okny pod střechou objektu. Druhá hala zahrnuje provozy s požadavkem na nižší teplotu – lisovnu, sklep a sklady lahvovaného vína.

Vzájemným natočením a průnikem jednotlivých hmot vznikají dva funkčně i opticky oddělené dvory: na jedné straně provozní dvůr, kde se soustřeďují výrobní a logistické procesy, na druhé straně pobytový prostor pro návštěvníky, který ve formě měkce tvarovaného amfiteátru stoupá až na střechu budovy a nabízí dálkové výhledy do krajiny. Všechny části jsou sjednoceny výrazným přesahem střech a dřevěným obkladem fasády.

Marketingový a obchodní ředitel Vinařství LAHOFER, Daniel Smola, si novou budovu nemůže vynachválit: „Kromě toho, že budeme moci navýšit výrobu vína, přesune se sem i administrativa, která je v tuto chvíli taktéž v poměrně stísněných prostorách. Obrovskou devizou je ale právě prostor pro veřejnost, kde budeme pořádat různé degustace, firemní akce a představování vín. Ve venkovním amfiteátru plánujeme v letní sezoně pravidelně pořádat koncerty, divadla, možná nějaká letní kina a podobné akce.“

Náš přínos na této stavbě:

 • portlandský cement CEM 42,5 R
 • 1521 mbetonu (TBG BETONMIX a.s.)

Vinařství LAHOFER

 • Vinařství LAHOFER

  Vlastník

 • studio CHYBÍK+KRIŠTOF

  Architect

 • různé betony

  Material

 • 2019

  Rok

Radek Klimus, Ing.

Jednatel společnosti TBG BETONMIX a.s.

Místo

Vinařství LAHOFER Brněnská 523
671 82 Dobšice (Česko)

Svítání na střeše Lahoferu © Coatmen | Radek Úlehla.

Lahofer - vinotéka © Coatmen | Radek Úlehla.

Lahofer - sklípek © Coatmen | Radek Úlehla.

Vizualizace betonové vlny - © CHYBÍK+KRIŠTOF.

Vinařství Lahofer - © CHYBÍK+KRIŠTOF.

Betonová vlna - © Alexandra Timpau / Alex Shoots Buildings.

Malířský koncept malíře Patrika Hábla - © Pavel Barták.

Žebrová klenba a malby Patrika Hábla - © Pavel Barták.

Pohled na žebrovou klenbu - © Pavel Barták.

Detail žebrové klenby - © Pavel Barták.

Malíř Patrik Hábl v pracovním nasazení - © Pavel Barták.

LAHOFER - © coatmen I Radek Úlehla.