Spolupracujeme s veřejností v našem okolí

Exkurze pro školáky v rámci jednoho z projektů soutěže Quarry Life Award

Partnerství a dialog

Společnosti Českomoravský cement, Českomoravský štěrk a Českomoravský beton chtějí být respektovaným partnerem, a proto důsledně rozvíjí vztahy s orgány státní správy, veřejností a okolím na principu otevřené komunikace, dobrých sousedských vztahů a vzájemné spolupráce. Uplatňujeme transparentní informační politiku a usilujeme o konstruktivní dialog. Jsme tak v neustálém kontaktu s okolními obcemi.

Jedním ze způsobů komunikace je pravidelné setkávání vedení cementáren, lomů a pískoven s místními zastupiteli a dochází na nich k výměně informací o vzájemném soužití firmy a jejího okolí.

Spolupracujeme s odbornou i laickou veřejností

Jsme v neustálé interakci s českou společností jak na lokální, tak i celostátní úrovni. Prostřednictvím účasti v oborových svazech spolupracujeme na přípravě národních i evropských technických norem. Spolupracujeme s řadou vysokých škol a renomovaných odborníků v našem oboru. Podporujeme studentské aktivity a společenskou odpovědnost budoucích odborníků, např. formou architektonické soutěže. Spolupracujeme také s odbornými pracovišti univerzit a jejich studenty v oblasti ochrany přírody a ekologie a podporujeme jejich výzkumné projekty.

Našim partnerem je řada neziskových organizací a ochránců přírody. Společně s nimi dosahujeme výborných výsledků v tvorbě vhodného prostředí pro některé z ohrožených živočišných a rostlinných druhů. 

Spolupracujeme rovněž s  orgány státní správy a místní samosprávy tam, kde se jejich zájmy stýkají s naší činností

Vzděláváme a předáváme naše zkušenosti

V oblasti využití betonů realizujeme vlastní „Beton University“ – dlouhodobý vzdělávací projekt pro projektové inženýry a architekty v rámci jejich celoživotního vzdělávání. Přednášíme na různých typech škol, podporujeme studenty v jejich diplomových pracích.

Komunikujeme s širokou veřejností

Prostřednictvím marketingu oslovujeme širokou veřejnost s nabídkou produktů, jež například snižují energetickou náročnost na vytápění budov. Informujeme podrobně o jejich vlastnostech, reagujeme na všechny dotazy široké veřejnosti. Zveme veřejnost do našich provozů, aby se mohla sama přesvědčit, jak se nám daří fakticky naplňovat opatření vedoucí ke zmírňování dopadů na životní prostředí. Zajímají nás názory a podněty všech, jichž se naše činnost jakkoli dotýká.