Spolupracujeme s neziskovými organizacemi

Exkurze brněnského spolku Rezekvítek do lomu Mokrá v roce 2017

Sociální odpovědnost

Ve skupině Heidelberg Materials v ČR plně chápeme význam společenské zodpovědnosti firem, a proto jsou principy udržitelného rozvoje nedílnou součástí firemní strategie. 

Společenská odpovědnost pro nás není jen fráze 

Snažíme se chovat ekologicky a sociálně zodpovědně a minimalizovat negativní dopady našich aktivit na životní prostředí a společnost. Uplatňujeme své odborné znalosti tak, aby nejen tvořily obchodní příležitosti pro naši skupinu, ale byly přínosné i celospolečensky. Při praktickém naplňování zásad udržitelného rozvoje se řídíme dlouhodobým programem, který zavazuje vytvářet bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro naše zaměstnance, usilovat o neustálý rozvoj v oblasti ochrany životního prostředí a sociální odpovědnosti nejen vůči našim zaměstnancům. Sociální odpovědnost skupiny Heidelberg Materials v ČR se však projevuje také ve vztahu k širšímu okolí. Otevřená komunikace a vzájemná spolupráce či poskytování finančních prostředků, služeb nebo produktů významně napomáhá celkovému rozvoji regionů, ve kterých působíme.

Podporujeme naše okolí

Naše firemní filozofie je vyjádřena stručně podle hesla „Mysli globálně - jednej lokálně.“ Na odpovědnosti provozoven vůči svému okolí v nejrůznějších místech po celém světě staví Heidelberg Materials Group po celém světě.

Naše skupina chce být důvěryhodným lokálním partnerem, a proto důsledně rozvíjíme vztahy s orgány státní správy, veřejností a okolními obcemi na principu otevřené komunikace, dobrých sousedských vztahů a vzájemné spolupráce. Vždy usilujeme o konstruktivní dialog. Jsme v neustálém kontaktu s okolními obcemi, kdy se například vedení cementáren pravidelně schází se zastupiteli z okolních obcí, přičemž dochází k výměně informací o vzájemném soužití závodu a jeho okolí. Jednotlivé závody a provozovny aktivně spolupracují s okolními obcemi v oblasti životního prostředí či v oblasti projektů zaměřených na podporu školství, zdravotnictví, kultury a sportu. Jmenovanými aktivitami významně přispívají k sociálně ekonomickému rozvoji regionu, kde historicky výstavba provozoven více či méně zasáhla do života okolních obcí.

Vedle finanční podpory vypomáhají naše závody okolním obcím např. zapůjčováním mechanizačních prostředků, materiální pomocí nebo prováděním drobných údržbářských prací ve školách a mateřských školkách apod.

Heidelberg Materials Group je členem Světové obchodní rady pro udržitelný rozvoj (World Business Council for Sustainable Development).