BOZP
Staráme se o bezpečí nejen našich zaměstnanců

V souladu s cíli udržitelného rozvoje je bezpečnost a ochrana zdraví při práci naši prioritou.

Bezpečnost práce

V souladu s politikou společnosti Heidelberg Materials Česká republika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je bezpečnost práce našich zaměstnanců, tak i externích osob (dodavatelé, zákazníci a návštěvníci), naší prioritou.

V rámci zlepšení kultury bezpečnosti práce jsme úspěšně zavedli a certifikovali systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN ISO 45001 ve všech našich provozních linií v České republice.

Skupina Heidelberg Materials Česká republika striktně trvá na dodržování všech zákonných požadavků a dalších interních pravidel (dokumenty ke stažení naleznete vpravo na této stránce "Ke stažení") stanovených na jednotlivých provozech. Nejčastější příčinou úrazů nejen v naší společnosti, ale v celém oboru je nepozornost, nebo nesprávné pracovní postupy či chování. Soustřeďujeme se proto na zvyšování povědomí našich zaměstnanců o rizicích na jednotlivých pracovištích a tam, kde je to technicky možné, na odstraňování takových rizik. 

Za účelem prevence a dodržování nastavených standardů v oblasti problematiky BOZP vytvořila skupina Heidelberg Materials Česká republika následující videa:

Základní pravidla BOZP

Prevence rizik

Bezpečnost řízení motorových vozidel

Všechny kapitoly BOZP videí na odkazu ZDE.