Balený cement CEM III/B 32,5 L-LH/SR evoBuild Low Carbon Cement 60

Vysokopecní síranovzdorný cement s nízkým vývinem hydratačního tepla

Portlandský vysokopecní cement vyrábíme semletím portlandského slínku, granulované vysokopecní strusky a síranu vápenatého.

Charakteristické vlastnosti:

balený cement CEM III/B 32,5 L - LH/SR
 • Odolnost proti síranům.
 • Vhodný do chemicky agresivního prostředí XA1, XA2, XA3.
 • Velmi pomalý nárůst pevností.
 • Velmi nízká počáteční pevnost.
 • Středně vysoká konečná pevnost.
 • Velmi pomalý vývin hydratačního tepla.
 • Nízké celkové hydratační teplo.

Parametry:

 • Počáteční pevnost v tlaku 20 MPa až 24 MPa.
 • Normalizovaná pevnost v tlaku 48 MPa až 52 MPa.

Podrobné informace o parametrech cementu naleznete v technickém listu výrobku.

Použití:

 • Betony středních pevnostních tříd.
 • Betony s pomalým a velmi pomalým nárůstem pevnosti.
 • Prosté a vyztužené betony.
 • Betony pro chemicky agresivní prostředí.
 • Velkoobjemové a velkoplošné betonáže.

Balený vysokopecní cement CEM III/B 32,5 L-LH/SR evoBuild Low Carbon Cement 60 dodáváme na vratných EUR paletách. Na každé paletě je uloženo 56 pytlů, hmotnost pytle je 25 kg, celková hmotnost zboží na paletě je 1,4 t. Expedice pouze z prodejního terminálu v Králově Dvoře.

Více informací o značce evoBuild se dozvíte na stránce věnované této nové produktové řadě pro udržitelné stavebnictví