Balený bílý portlandský cement CEM I 52,5 R - SR 5 white

 

Charakteristické vlastnosti:

 • Bělost 85 %.
 • Velmi rychlý nárůst pevnosti.
 • Stálost fyzikálních a chemických vlastností.
 • Přirozeně nízký obsah alkálií a chromátů.
 • Vysoká odolnost proti síranům.

Parametry:

 • Pevnost v tlaku po 2 dnech 40 MPa až 48 MPa.
 • Pevnost v tlaku po 28 dnech 66 MPa až 76 MPa.

Podrobné informace o parametrech cementu naleznete v technickém listu výrobku.

Použití:

 • Bílé a barevné betony.
 • Betonové zboží.
 • Suché směsi.
 • Estetické účely.

Balený bílý portlandský cement CEM I 52,5 R - SR 5 white dodáváme v pytlích o hmotnosti 25 kg na jednorázových nevratných paletách. Na každé paletě je uloženo 60 pytlů, celkem o hmotnosti 1,5 t.