Služby - Heidelberg Materials CZ, a.s.

Širokou nabídku nabízených produktů doplňuje Heidelberg Materials CZ, a.s. (do 31.12.2023 Českomoravský cement) poskytováním nadstandardních služeb v oblasti odborného technického poradenství, zkušebnictví a logistiky.