Doprava cementu a kameniva

Transport materiálů je zajišťován především silniční nákladní dopravou. V případě volně loženého cementu k tomuto slouží cisterny s kapacitou 30 t. Pytlovaný cement je převážen na paletách EUR po 1,4 t a to v baleních po 25 kg. Kamenivo je přepravováno sklopnými návěsy nebo auty s vlekem. Expedičními místy volně loženého cementu jsou cementárny a prodejní terminál v Králově Dvoře. Pytlovaný cement je expedován z cementárny v Mokré a z prodejního terminálu v Králově Dvoře.

Kamenivo je pak expedováno z jednotlivých kamenolomů a pískoven. Kromě automobilové nákladní dopravy disponují některé naše provozovny také železniční vlečkou. V přepravě cementu se jedná o provozovny Radotín, Mokrá a Králův Dvůr. V případě kameniva využíváme nákladové nádraží nejbližší železniční stanice.

Při přepravě cementu a kameniva těžíme s dlouhodobých vztahů s našimi dopravci, díky kterým jsme schopni našim zákazníkům nabídnout zvýhodněné ceny za dopravu našich výrobků do místa určení. V přepravě volně loženého a paletovaného cementu využíváme především společnost TRANS-SERVIS, spol. s.r.o., která je dceřinou společností firmy Heidelberg Materials CZ, a.s. (do 31.12.2023 Českomoravský cement, a.s.), čímž je zajištěna maximální spolehlivost a flexibilita. Je možné také zajistit např. dopravu nadměrných nákladů nebo alternativní druhy dopravy.  

Dokumenty BOZP (cement a kamenivo)

BOZP přepravců
BOZP v místech nakládky
BOZP v místech vykládky
Dokumenty logistiky
Stavební povolení projektů
BOZP betonárna Ořechov
D1_Velké Meziříčí - Lhotka
D1_Přerov - Lipník
Elektrárna Chvaletice
D1_Úsek 7 Eurovia
D1_Devět křížů - Ostrovačice
Voestalpine Linz