Volně ložený cement

Společnost Heidelberg Materials CZ, a.s. (do 31.12.2023 Českomoravský cement, a.s.) vyrábí ve svých závodech široký sortiment cementů pro potřeby stavebnictví. Volně ložené cementy jsou expedovány z výrobních závodů Mokrá a Radotín a dále z prodejního terminálu v Králově Dvoře.

Provozy

Pro více info klikni na vyznačený bod v mapě