Dálnice D3 - Podílíme se na zlepšení životní úrovně v Českých Budějovicích

Pravidelné souvislé kolony ve špičkách. Téměř nemožné připojení z vedlejších silnic. A manévr odbočení vlevo či přejetí hlavní silnice? To je již skutečně kaskadérským kouskem. Přesně tak ale vypadá silnice I/3 vedoucí středem Českých Budějovic, která je již dlouhodobě kapacitně přetížená. Pomyslným světlem na konci tunelu je stavba D3.

Zlepšení dopravní situace potřebuje tato jihočeská metropole jako sůl a jejím řešením je dobudování čtyřproudové dálnice D3 – dlouho očekávaný obchvat Českých Budějovic.

Stavba D3 0310/I Úsilné – Hodějovice spolu s navazujícím úsekem D3 0310/II Hodějovice – Třebonín (předpokládá se, že oba úseky budou zprovozněny současně) vytvoří obchvat, díky kterému dojde k odvedení veškeré tranzitní dopravy ze stávající silnice I/3 v úseku České Budějovice – Krasejovka, jejíž kapacita je zcela vyčerpána.

Následně bude navazovat výstavba dálnice směrem k hraničnímu přechodu Dolní Dvořiště, kde se napojí na systém rakouských dálnic S10/A7 směr Linz.

Hlavním dodavatelem betonové směsi pro tyto úseky dálnice D3 je provoz České Budějovice, betonárna U Hada společnosti TBG SWIETELSKY s. r. o., člena skupiny Českomoravský beton. Zálohu v tomto případě řeší betonárna Třeboň společnosti Českomoravský beton, a. s.

Stavba části D3 310/I Úsilné – Hodějovice

Hlavním dodavatelem stavby úseku dálnice D3 310/I Úsilné – Hodějovice (7197 m) je sdružení Hochtief, Colas a M Silnice. 14 plánovaných mostních objektů je v procesu výstavby, stavba hloubeného tunelu Pohůrka dlouhého 999,5 m zatím nezačala. Na tento úsek je plánovaný odběr betonu cca 200 tis. m3, přičemž 150 tis. m3 pohltí samotný tunel. Zahájení celé stavby proběhlo v létě 2019 a výstavba stále pokračuje.

Stavba části D3 310/II Hodějovice – Třebonín

Zhotovitelem navazujícího úseku dálnice D3 310/II Hodějovice – Třebonín je Stavební sdružení Doprastav. Tento úsek, který bude měřit 12536 m, je ve výstavbě od jara 2019, kdy se začalo založením staveb pilotami, v letošním roce se pak pokračovalo patkami a pilíři. Prozatím jsme z českobudějovické betonárny společnosti TBG SWIETELSKY dodali na tento úsek 40 tis.  m3 betonu na piloty, patky, pilíře a mostní betonové konstrukce. Plánovaný odběr pro tento úsek je cca 110 tis. m3 betonu.

Aby centrum Českých Budějovic mohlo volně dýchat

Stavba D3 je pro České Budějovice velmi důležitá z hlediska zlepšení životního prostředí a situace bezpečnosti dopravy v centru města. Cílem a hlavním přínosem obchvatu bude odklon veškeré dopravy směřující ze severu směrem na Rakousko mimo centrum.

Aktivity skupiny Heidelberg Materials ČR se zde prolínají ze všech byznys linií prostřednictvím dodávek transportbetonu. Celkově se na stavbu D3 v úsecích okolo Českých Budějovic dodalo z našich provozů 40 tis. m3 betonu. A  to je zatím pouhých 20 % z plánovaných dodávek.


 

Místo

37010 Úsilné (Česko)

Dálnice D3.

Dálnice D3.

Dálnice D3.