Českomoravský štěrk provozuje kamenolomy, štěrkovny s mokrým nebo suchým způsobem těžby zejména v oblasti jižní a severní Moravy, kde působí zejména na trhu drceného i těženého kameniva. Dalšími oblastmi našeho působení jsou jižní a střední Čechy. 

Českomoravský štěrk, a.s.
Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
Tel.: +420 544122111
E-mail: czsterk@heidelbergmaterials.com