Českomoravský štěrk, a.s., provozuje kamenolomy, štěrkovny s mokrým nebo suchým způsobem těžby zejména v oblasti jižní a severní Moravy, kde působí zejména na trhu drceného i těženého kameniva. Dalšími oblastmi našeho působení jsou jižní a střední Čechy. Všechny provozovny disponují kvalitní technologií, s jejíž pomocí splňují jakostní a objemové požadavky zákazníků.