DRN - polyfunkční dům

Na rohu pražských ulic Národní a Mikulandská, na poslední volné parcele v historickém jádru Prahy vyrostla nová dominanta – DRN. Stavba, jejíž pracovní název byl Palác Národní, vnikla spojením rekonstruovaného barokního Schönkirchovského paláce s moderní železobetonovou budovou s nápaditými pohledovými betony v interiéru a terasami na fasádě, které přinesou do pražských ulic o trochu více zeleně. Autor nekonvenční novostavby, architekt Stanislav Fiala, citlivě propojil historii se soudobou architekturou a podařilo se mu díky originálnímu a vstřícnému způsobu práce s betonem tento materiál přiblížit lidem. 

Víceúčelová budova v srdci Prahy doplňuje nároží Národní třídy a Mikulandské ulice. Oproti původnímu záměru postavit zde luxusní hotel se současný investor rozhodl vybudovat sedmipatrový palác s obchody, restauracemi a kancelářemi a střešní zahradou s vysázenými stromy a výhledem na Pražský hrad. Kovová konstrukce objektu je porostlá zelení, která se bude v průběhu roku měnit. Na jaře by měly dům zdobit na jeden měsíc cibuloviny, které na rohu budovy vytvoří českou vlajku jako připomenutí událostí na Národní třídě, kde se 17. listopadu 1989 uskutečnila demonstrace proti komunistickému režimu. Tento zásadní milník v našich dějinách chtěl architekt zapsat i do tváře budovy.

Ztvárnění betonů

Interiéry jsou provedeny z betonu, který zůstává nezakrytý. Téměř v každém patře je možné najít nějakou zajímavost. Exkluzivita ztvárnění betonu roste s výškou budovy. Od podzemních pater je možné sledovat experimentování s různými typy bednění, vložkami a otisky předmětů až k nejvyšším patrům, kde jsou kombinovány s barevnými betony.

Beton je mnohotvarý materiál a svým způsobem v něm zanechává svůj otisk každý, kdo s ním přijde do kontaktu – výrobce cementu, který ovlivní jemnost mletí a složení, technolog odpovídající za konkrétní složení, tesař, který zhotoví bednění, pracovní parta, která beton ukládá, nebo stavbyvedoucí, jenž rozhodne kdy, kolik a jaký beton bude do konkrétní konstrukce uložen. A právě tato myšlenka je reálně ztvárněna v jednom z podzemních pater: do betonu byly otisknuty ruce a pracovní nástroje všech, kteří se na výstavbě monolitu podíleli.

Beton s duší

V přízemním podlaží byly zkombinovány barevné betony (barvené v celé hmotě) s otisky větví stromů. Stěny byly vytvořeny z betonů tónovaných do zemitých odstínů tmavě šedé, hnědé, cihlové, bílé a u stropu uzavřeny pruhem běžného neprobarveného šedého betonu. Ve vyšších patrech jsou stěny již jen kombinací pruhů běžného šedého betonu s pruhy bílého betonu. Vlivem časově náročného vyztužení jedné z horních stropních konstrukcí došlo kvůli dešti k vypláchnutí rzi do bednění stěn. Ačkoliv by bylo možné rez z betonového povrchu vcelku jednoduše a citlivě odstranit, tento otisk, dokumentující, co se zde s betonem odehrálo, zůstal zachován. Stejně tak se prozatím nepředpokládá jakákoliv sanace drobných hnízd a kaveren. Povrchy betonů zůstanou ve své ryzí podobě. Asi největší zajímavostí z hlediska technologie betonu jsou poslední dva stropy, které mají připomínat oblačné nebe, a jsou tedy vyrobeny kombinací běžného šedého, bílého a modrého betonu.

Celkově bylo na stavbu dodáno přes 400 m3 barevného betonu COLORCRETE ze strany výrobce TBG METROSTAV, člena skupiny Českomoravský beton. Převážně se jednalo o bílý beton z bílého cementu, ovšem první dodávky byly vyrobeny z betonu s běžným portlandským cementem za přidání bílého pigmentu. Beton z bílého cementu byl také základem pro vytvoření modrého odstínu dosaženého přidáním modrého pigmentu. Kromě již výše zmíněných zemitých odstínů byly na stavbu dodány i černé betony, přesněji řečeno tmavě šedé betony (dosažení černého odstínu betonu je skoro nemožné), ze kterých jsou vyrobena téměř veškerá monolitická schodiště.

Stavba je nádhernou galerií betonu a jeho neomezených možností, kde beton vypráví příběh o cestě do své konečné podoby.

Fotografie: archiv spol. Českomoravský beton, a.s.

Náš přínos k této stavbě:
 • produkty EASYCRETE, COLORCRETE, CEMFLOW a PORIMENT

Palác Národní - DRN

 • Palác Národní, a.s. (SEBRE, a.s.)

  Vlastník

 • Ing. arch. Stanislav Fiala, Fiala + Němec s.r.o.

  Architect

 • HINTON, a.s.

  Contractor

 • EASYCRETE, COLORCRETE, CEMFLOW, PORIMENT

  Material

 • 2017

  Rok

Jakub Šimáček, Ing.

Jednatel

TBG METROSTAV s.r.o.

Místo

Národní 135/14
110 00 Praha 1-Nové Město (Česko)

Nevšední budova v Praze byla dokončena v roce 2017.

Stavba je nádhernou galerií betonu a jeho neomezených možností.

Téměř v každém patře je možné najít nějakou zajímavost.

Do betonu byly otisknuty ruce a pracovní nástroje všech, kteří se na výstavbě monolitu podíleli.

Autor nekonvenční novostavby je architekt Stanislav Fiala.

Víceúčelová budova v srdci Prahy doplňuje nároží Národní třídy a Mikulandské ulice.

Na rohu pražských ulic Národní a Mikulandská stojí budova DRN.

Na stavbu dodáno přes 400 m3 barevného betonu COLORCRETE ze strany výrobce TBG METROSTAV.