Tisková zpráva - Průlom u Kosova na dohled

Jednání společnosti Českomoravský štěrk s městem Jihlava o obnovení provozu kamenolomu Kosov spějí k průlomu. Těžaři v návaznosti na požadavky obyvatel Kosova a místního osadního výboru navrhují, že budou sto procent vytěženého stavebního kamene přepravovat z lomu prostřednictvím přilehlé železniční vlečky. Silnici bude využívat výhradně dopravní obsluha zahrnující nezbytné základní zásobování a přepravu zaměstnanců. Na roční objem těžby bude dále stanoven nepřekročitelný limit ve výši 200 tisíc tun. Těžba v lomu by měla být obnovena v horizontu dvou až čtyř let.

Celá tisková zpráva společnosti Českomoravský štěrk, a.s. v souborech Ke stažení.

Ke stažení