Cementárna v Mokré patří k jedním z největších a nejmodernějších závodů na výrobu cementu v České republice.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ZÁVODU MOKRÁ

Kontakty

Ředitel závodu Mokrá:
Jiří Strapina
+420 544 122 512
jiri.strapina@heidelbergmaterials.com

Vedoucí výroby:
Ing. Zbyněk Brtník
+420 544 122 592
zbynek.brtnik@heidelbergmaterials.com

Vedoucí lomu:
Dušan Čejka
+420 544 122 313
dusan.cejka@heidelbergmaterials.com

 

Produkty
Historie

Cementárna Mokrá

Rozvoj vápenického a později cementářského průmyslu v brněnském regionu má dlouholetou tradici, neboť předměstí Brna leží na jihu velkého ložiska vápenců.
Přímo v okolí Brna bylo vybudováno koncem 19. století několik vápenek. Kruhové pece pod Bílou horou, pod Stránskou skálou v Juliánově a severně od obce Líšeň na Hádech. Šachtové pece byly postaveny v Ochozu pod kopcem Pod Žernávkou, v obci Mokrá Pod Mokerským lesem a na severu u obce Šošůvka.

V roce 1907 byla postavena v Maloměřicích cementárna s rotačními pecemi na výpal slinku mokrým způsobem.

V letech 1961 – 1968 byl vybudován nový závod v Mokré, který vyrábí cement a vápno. Leží asi 15 km východně od Brna a je umístěn v zalesněné krajině mimo zemědělskou oblast.

V letech 1957 – 1959 byla vypracována studie stavby s pěti různými alternativami.

V březnu a květnu 1961 byly předloženy a schváleny zadávací projekty. V květnu 1961 byly zahájeny stavební práce na příjezdových komunikacích do závodu, úprava nádraží v Blažovicích, otvírkové práce v lomu a výstavba akumulačních nádrží v údolí Říčky.

Začátkem roku 1963 byla pro nedostatek investičních prostředků celá stavba zastavena.

V roce 1965 byla stavba zařazena mezi přednostně realizované stavby a byl vytvořen národní podnik s názvem Cementárna Mokrá.

V říjnu 1968 byly uvedeny pecní linky na výpal slínku v cementárně do provozu.

Ve druhém pololetí 1969 byly uvedeny do provozu rotační pece na výpal vápna a mlýny na mletí cementu.

V roce 1980 vznikl koncernový podnik Cementárny a vápenky se sídlem v Mokré.

V lednu 1990 byl založen samostatný státní podnik Cementárny a vápenky Mokrá.

V lednu 1991 vznikla akciová společnost Cementárny a vápenky Mokrá.

V prosinci 1991 byla akciová společnost privatizována. Majoritním akcionářem se stala belgická společnost CBR.

Dne 1. 5. 1998 vznikla akciová společnost Českomoravský cement, a to sloučením dvou předních výrobců stavebních hmot v České republice – akciových společností: Cement Bohemia Praha a Cementárny a vápenky Mokrá. Závod Mokrá zůstal její součástí. 

V roce 2003 byla výroba vápna v Mokré, včetně všech s ní souvisejících činností, prodána společnosti Carmeuse Czech Republic, s.r.o.

1. 1. 2024 se název společnosti Českomoravský cement, a.s. mění na Heidelberg Materials CZ, a.s.

Závod Mokrá

Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov

Expediční doba baleného cementu: pondělí - pátek 6:00 - 21:00 Expediční doba volně loženého cementu: nepřetržitý provoz

Provozy

Pro více info klikni na vyznačený bod v mapě