Ukládka zeminy a kameniva

V souladu se schváleným Plánem rekultivace, provozuje společnost Českomoravský štěrk, a.s., ve vytěžených prostorech pískoven Planá nad Lužnicí a Božice a v kamenolomu Jablonné tzv. „Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu (R10)“.

Ukládku v těchto provozovnách je nutné předem telefonicky domluvit!

V rámci činnosti tohoto zařízení je možné od právnických i fyzických osob přijímat k trvalé ukládce níže uvedené druhy odpadů, které nesmějí obsahovat nebezpečné látky: 

  • 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
  • 17 05 06 - Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
  • 17 05 08 - Štěrk za železničního svršku neuvedený pod č. 17 05 07
  • 01 04 08 - Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
  • 01 04 09 - Odpadní písek a jíl
  • 01 04 12 - Hlušina a odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod č. 01 04 07 a 01 04 11
  • 01 04 13 - Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod č. 01 04 07

Pro více informací kontaktujte vybranou provozovnu společnosti Českomoravský štěrk, a.s.

Provozy

Pro více info klikni na vyznačený bod v mapě

Kamenolomy

Pískovny a štěrkopískovny