Lomový kámen

Lomový kámen je oblíbeným materiálem pro realizace různých pohledových a dekorativních ploch v okolí domů a staveb. Vzniká primárním rozpojováním horniny v kamenolomu za pomocí trhacích prací.

Použití:

V poslední době nachází drcený lomový kámen větších frakcí (tříděný a netříděný) stále masivnější uplatnění:

  • v zahradní architektuře,
  • na zdění pohledových opěrných zdí a plotů, pro tzv. gabiony (prostorové prvky skládající se z drátové formy a kamenné výplně), pro použití v gabionech je třeba dodat kamenivo ve vhodné velikosti,
  • zpevění břehů říčních koryt.

V nabídce společnosti Českomoravský štěrk je celá řada horninových typů lomového kamene v různých barevných odstínech. Prodej lomového kamene probíhá na všech kamenolomech společnosti.