Mechanicky zpevněné kamenivo

Mechanicky zpevněné kamenivo vznikne zhutněním nestmelené směsi kameniva nejčastěji frakce 0/32 bez použití tmelící složky (např. cementu). Podmínkou je stanovení ideální křivky zrnitosti drceného kameniva a optimální dávka vody. Základním stavebním materiálem pro kvalitní nestmelené vrstvy (MZK) je směs drceného kameniva o zrnitosti od 0 mm do 32 mm (někdy až 45 mm). Větší zrna musejí v nestmelené vrstvě vytvořit pevnou kostru. Jednotlivá zrna jsou vzájemně zaklíněná a prostor mezi nimi je vyplněn zrny menšími, která jsou též ve vzájemném kontaktu a v jejich mezerách jsou pak zrna prachová. 

Použití:

  • podkladní vrstvy vozovek
  • příprava obslužných komunikací pro liniové stavby
  • podkladní vrstva pod hřiště
  • podkladní vrstva pod parkovací plochy
  • podkladní vrstvy na stavbách
  • zpevnění lesních a zemědělských komunikací

Výhody:

Mechanicky zpevněné kamenivo představuje ekonomicky velice výhodný materiál, neboť neobsahuje žádná drahá pojiva, ale pouze štěrkodrť a vodu.

Dostupnost:

Téměř všechny kamenolomy společnosti Českomoravský štěrk, a.s., produkující drcené kamenivo mají svoji recepturu na výrobu MZK. Pro výrobu je používána nejmodernější technologie na českém trhu. Všechny receptury odpovídají evropské normě ČSN EN 13285. Kamenivo určené k výrobě mechanicky zpevněného kameniva je dále ve shodě s normou ČSN EN 13242. Technologie míchacího centra se skládá ze čtyř násypek pro různé frakce kameniva, podavačů, na kterých jsou umístěny váhy, vynášecího pásu, horizontálního míchacího zařízení a expedičního pásu, který je ukončen segmentovým uzávěrem. Celou technologii lze převážet dle aktuální potřeby zákazníka. Její součástí je i nakladač, který plní zásobníky vstupním materiálem a laboratoř pro průběžnou kontrolu kvality mechanicky zpevněného kameniva. Výkon linky je přibližně 150 tun za hodinu. Proces výroby a přesné dávkování vstupních materiálů jsou řízeny počítačem.