Těžené kamenivo

Těženým kamenivem se rozumí přírodní kamenivo většinou říčního původu. Těžené kamenivo se vyznačuje zaoblenými tvary zrn s ohlazeným povrchem. Ložiska těženého kameniva se dělí na suchou těžbu a těžbu z vody s následným tříděním na jednotlivé frakce. Těžené kamenivo se používá zejména při výrobě betonů, malt a omítek. Těžené kamenivo je někdy označováno jako kačírek a oblázky.

Fotografie základních frakcí těženého kameniva

Více informací o nabízených frakcí těženého kameniva je k dispozici na stránkách jednotlivých pískoven a štěrkoven nebo v ceníku kameniva.